EKO-INWEST S.A.

Reconstruction and renovation of the National music school of 1st degree in Szczecin, Al. Wojska Polskiego 115

Function: 
Contract Engineer
Category: 
Enclosed structures
Contracting: 
Gmina Miasto Szczecin

W ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Regionalnego Programu Operacyjnego przebudowano obiekt wybudowany w 1898 r. oraz wpisany do rejestru zabytków. 

Zrealizowano roboty budowlane wewnętrzne i zewnętrzne oraz konserwatorskie wraz z zagospodarowaniem terenu, sieciami i przyłączami zewnętrznymi. Wykonano instalacje wewnętrzne sanitarne, elektryczne i niskoprądowe. Zmieniono również źródło zasilania w ciepło i istniejącą kotłownię gazową na węzeł SEC.