EKO-INWEST S.A.

Renovation of National Road NO 22 on Wałcz - Ostrowiec section.

Contracting: 
Genearalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad