EKO-INWEST S.A.

Inżynier Kontrakt

under-implementation

Transshipment terminal in the northern Port of Gdańsk

Function: 
Inżynier Kontrakt
under-implementation

Terminal przeładunkowo-składowy w porcie północnym w Gdańsku

Function: 
Inżynier Kontrakt
under-implementation

Modernization of the shield breakwaters layout in the North Harbour in Gdańsk

Function: 
Inżynier Kontrakt
under-implementation

Modernizacja układu falochronów osłonowych w Porcie Północnym w Gdańsku

Function: 
Inżynier Kontrakt
under-implementation

Urban Transport System in Gorzów Wlkp.- reconstruction of the road with reconstruction of the tram track in Warszawska and Sikorskiego Streets

Function: 
Inżynier Kontrakt
Category: 
Rail infrastructure
under-implementation

System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp. - przebudowa drogi wraz przebudową torowiska ul.Warszawska i Sikorskiego.

Function: 
Inżynier Kontrakt
Category: 
Infrastruktura torowa
under-implementation

Integrated system of low carbon public transport in Zielona Góra

Function: 
Inżynier Kontrakt
Category: 
Rail infrastructure
under-implementation

Zintegrowany system niskoemisyjnego transportu publicznego w Zielonej Górze

Function: 
Inżynier Kontrakt
Category: 
Infrastruktura torowa
under-implementation

Construction of the Voivodship Emergency Service Station in Kazimierza Twardowskiego Street in Szczecin

Function: 
Inżynier Kontrakt
Category: 
Enclosed structures