EKO-INWEST S.A.

niezależny doradca techniczny

w-realizacji

Budowa parku wodnego pn. Fabryka Wody - Nowa Gontynka w Szczecinie