EKO-INWEST S.A.

Budowa Bazy Zwalczania Zanieczyszczeń w Świnoujściu

Zakres budowy obejmował: modernizację nabrzeży nr 13II, 12, 11, 10 Basenu Północnego Porcie oraz wykonanie pełnej infrastruktury technicznej Stacji Ratownictwa Morskiego, budynku magazynowo-warsztatowego, Punktu Kontroli Granicznej - Graniczny Punkt Przyjęcia Rozbitków, kontenerowej stacji transformatorowej oraz roboty hydrotechniczne związane z przebudową nabrzeży.