EKO-INWEST S.A.

Budowa geotermalnego źródła ciepła w Stargardzie Szczecińskim

Ciepłownia geotermalna wydobywa gorącą wodę o temperaturze 87oC z głębokości 2.700 m. Gorąca woda geotermalna ogrzewa powrotną wodę sieciową w 14 MW płytowym wymienniku ciepła. Po schłodzeniu zatłaczana jest z powrotem do ziemi do kierunkowego otworu chłonnego o długości 3.000 m. Możliwości cieplne źródła ciepła pozwalają pokryć prawie 25% rocznego zapotrzebowania na ciepło dla miasta Stargard Szczeciński. Inwestycja w znaczący sposób przyczyniła się do redukcji szkodliwych emisji. Realizowana była w latach 1999 - 2004 wg procedur FIDIC.