EKO-INWEST S.A.

Budowa infrastruktury Zachodniopomorskiego Centrum Logistycznego w Porcie w Szczecinie

Inwestycja prowadzona była w latach 2005 - 2008 i przyczyniła się do włączenia portu w Szczecinie do europejskiej sieci centrów logistycznych, wzbogaciła ofertę usługową portu, stworzyła możliwości w pełni profesjonalnej działalności dystrybucyjnej oraz usprawniła obsługę klientów. Budowa była współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ERDF.