EKO-INWEST S.A.

Budowa instalacji odsiarczania spalin dla Bloków 5 i 6 w Elektrowni Dolna Odra

Kategoria: 
Energetyka

Zadanie polegało na zaprojektowaniu, budowie, rozruchu i przekazaniu do eksploatacji Instalacji Odsiarczania Spalin w technologii mokrej wapienno-gipsowej z utlenianiem wymuszonym dla dwóch kotłów typu OP-650 opalanych pyłem węgla kamiennego. Zastosowana technologia i rozwiązania należą do BAT.