EKO-INWEST S.A.

Budowa nabrzeża oraz zakładu zbierania, przetwarzania, odzysku i magazynowania oraz przeładunku złomu metali żelaznych, nieżelaznych w porcie w Szczecinie

Zamawiający: 
Cronimet Pl. Sp. z o.o.