EKO-INWEST S.A.

III etap budowy terminalu kontenerowego GCT w Porcie Gdynia - budowa infrastruktury i zakup sprzętu

Zamawiający: 
Gdynia Container Terminal S.A.