EKO-INWEST S.A.

Modernizacja i budowa sieci kanalizacyjnych Miasta Świnoujście

Przedsięwzięcie obejmowało swym zakresem realizację następujących zadań:

Zadanie nr 1
Modernizacja rurociągu tłocznego z przepompowni P1 przy ul. B. Chrobrego do oczyszczalni ścieków przy ul. Karsiborskiej w Świnoujściu. , o łącznej dł. 2526 mb,

Zadanie nr 2 
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Barlickiego w Świnoujściu , o śr. 200 PVC o długości 0,144 km wraz z przyłączami.

Zadanie nr 3 
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Okólnej w Świnoujściu , Ogólna długość sieci 0,538 km. w tym : budowa wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o śr. 200 i długości 314,62 mb oraz rurociąg tłoczny kanalizacji sanitarnej z rur o śr. 110 PE o łącznej długości 223,01 mb.