EKO-INWEST S.A.

Modernizacja instalacji spalania (kotły nr 6 i 7) w Elektrowni Dolna Odra w celu obniżenia NOx

Kategoria: 
Energetyka
Zamawiający: 
PGE GiEK SA