EKO-INWEST S.A.

Ochrona brzegów morskich w granicach Centralnego Poligonu Sił Powietrznych Wicko Morskie

Zamawiający: 
Urząd Morski w Słupsku