EKO-INWEST S.A.

Przebudowa falochronów i umocnień brzegowych zapewniających dostęp do portu w Dziwnowie

Zamawiający: 
Urząd Morski w Szczecinie