EKO-INWEST S.A.

Przebudowa kotła OP-230 Nr 1 na kocioł dostosowany do spalania biomasy wraz z budową instalacji rozładunku, magazynowania i podawania biomasy w Elektrociepłowni Siekierki w Warszawie

Zamawiający: 
PGNiG TERMIKA S.A.

Zakres inwestycji obejmował przebudowę istniejącego kotła pyłowego OP-230, opalanego miałem węglowym na kocioł opalany biomasą wraz z nową Gospodarkę Biomasową. W wyniku przebudowy Kocioł osiąga moc brutto (określoną jako strumień energii chemicznej w paliwie dostarczanym do kotła) nie mniejszą niż 137 MW, a jego wydajność WMT wynosi minimum 170 t/h pary.

Do zadań Inżyniera Kontraktu należało między innymi zapewnienie technicznej koordynacji i weryfikacji kompletności poszczególnych części robót, dostaw i usług w fazach budowy i uruchomienia, w tym Rozruchu, Ruchu Próbnego, optymalizacji i pomiarów, parametrów gwarantowanych oraz spełnienia przez Wykonawcę Robót wymagań technicznych i jakościowych w zakresie robót budowlanych, dostaw i usług.