EKO-INWEST S.A.

Remont zadaszenia i przebudowa sceny Amfiteatru Miejskiego w Świnoujściu

Zadanie inwestycyjne polegało na przeprowadzeniu rozbiórek murka okalającego scenę, podłogi sceny, pokrycia zadaszenia sceny, poszycia wieży, obróbek blacharskich oraz na: oczyszczeniu konstrukcji stalowych zadaszenia, wykonanie oświetlenia, wykonanie ocieplenia ścian budynku przylegającego do sceny, wykonanie ław żelbetowych i murków betonowych, wykonanie schodków i pochylni betonowych, wykonanie ścian parawanowych, wykonanie konstrukcji stalowej sceny i wykonanie ciągów komunikacyjnych o nawierzchni utwardzonej kostką granitową i instalacje elektryczne.