EKO-INWEST S.A.

Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Parku Regionalnym w Gryfinie - Etap I i II

Przedmiotem inwestycji była budowa kanalizacji tłocznej magistrali o średnicy 250 mm i łącznej długości 5 867 m na odcinku Gryfino - Wełtyń, wykonanie kolektora tłocznego wraz z 16 studzienkami rozprężnymi o średnicy 1 200 mm.
W etapie II wybudowano kanalizację deszczową, wodociągową wraz z przepompowniami. Ponadto przebudowano drogę wojewódzką i wybudowano nowe ulice, ścieżki rowerowe i chodniki.