EKO-INWEST S.A.

Zadania inwestycyjne Gminy Miasta Świnoujście w latach 2008-2009

Zakres rzeczowy obejmował następujące zadania inwestycyjne związane z przebudową chodników i jezdni w drogach powiatowych i gminnych w Świnoujściu, tj. ulic: Białoruskiej, Jaracza, Piłsudskiego i Wyszyńskiego.