EKO-INWEST S.A.

Zakup specjalistycznych jednostek pływających oraz specjalistycznego wyposażenia na potrzeby RZGW Szczecin, niezbędnych do prac przy utrzymaniu śródlądowych dróg wodnych