EKO-INWEST S.A.

Modernization and development of the Waste Incineration Plant at Zabranieckiej 2 Street ( previously at Gwarków 9 Street) in Warsaw

Function: 
Contract Engineer
Contracting: 
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie Sp. z o.o.