EKO-INWEST S.A.

Modernizacja i rozbudowa Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych przy ul. Zabranieckiej 2 (dawniej ul. Gwarków 9) w Warszawie

Zamawiający: 
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie Sp. z o.o.