EKO-INWEST S.A.

Inwestycje

w-realizacji

Budowa Terminalu Instalacyjnego na potrzeby Morskich Farm Wiatrowych (MFW) w Świnoujściu

Funkcja: 
Inżynier
w-realizacji

Rewitalizacja powojskowych terenów w celu utworzenia Centrum Usług " Mulnik" - etap 1.1a

Funkcja: 
Inżynier Kontraktu
w-realizacji

Budowa instalacji gazowego silnika kogeneracyjnego w Barlinku i Myśliborzu

Funkcja: 
Nadzór Inwestorski
w-realizacji

Obszar koncentracji usług w rejonie ulicy Wojska Polskiego i Bałtyckiej w Świnoujściu

Funkcja: 
Inspektor Nadzoru
w-realizacji

Nadzór nad dok. projektową i na jej podstawie budowa, dostawa, montaż oraz uruchomienie zewnętrznej kotłowni kontenerowej dla jednego kotła o mocy 10 MW wraz z instalacjami technicznymi niezbędnymi do jego pracy i współpracy z istniejącą ciepłownią

Funkcja: 
Inżynier Kontraktu
w-realizacji

Poprawa infrastruktury w małych portach: Wolin

Funkcja: 
Inżynier Kontraktu
w-realizacji

Budowa opasek brzegowych w m. Pleśna (km 316,31 - 317,05) i na wysokości Ekoparku Wschodniego w Kołobrzegu (km 327,42 - 328,74)

Funkcja: 
Inżynier Kontraktu
w-realizacji

Przebudowa dróg w Wolinie wraz z rozbudową i przebudową infrastruktury w zakresie odprowadzania wód deszczowych, wodno-kanalizacyjnej i oświetlenia ulicznego

Funkcja: 
Nadzór Inwestorski
w-realizacji

Przebudowa torowiska z trakcją w ul.: Nabrzeże Wieleckie, Nowa, Dworcowa, Kolumba, Chmielewskiego, Smolańska, al. Powstańców Wlkp. z rozbudową pętlą Pomorzany w Szczecinie

Funkcja: 
Nadzór Inwestorski
Kategoria: 
Infrastruktura torowa
w-realizacji

Remont i wymiana nawierzchni utwardzonych oraz utworzenie placu zabaw przy Specjalnym Ośrodku Szkoleniowo-Wychowawczym przy ul. Piastowskiej 55 w Świnoujściu

Funkcja: 
Nadzór Inwestorski
w-realizacji

Termomodernizacja budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świnoujściu

Funkcja: 
Nadzór Inwestorski
w-realizacji

Modernizacja infrastruktury na potrzeby posadowienia nowego doku pływającego przy nabrzeżu Gdyńskim w Szczecinie

Funkcja: 
Inżynier Kontraktu
w-realizacji

Budowa budynku administracyjnego Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie

Funkcja: 
Inżynier Kontraktu
w-realizacji

Rozbudowa Tłoczni Gazu Goleniów

Funkcja: 
Wykonawca Nadzoru
w-realizacji

Poprawa infrastruktury w małych portach: Mrzeżyno, Niechorze, Lubin, Trzebież

Funkcja: 
Inżynier
w-realizacji

Budowa drogi S3 Troszyn - Świnoujście, Odcinek. 2 Dargobądz (z węzłem) - Troszyn

w-realizacji

Modernizacja przystani rybackiej w Karsiborze w celu poprawy bezpieczeństwa rybaków

Funkcja: 
Inżynier Kontraktu
w-realizacji

Przebudowa ul. 1 Maja wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego w Świnoujściu

Funkcja: 
Inżynier Kontraktu
w-realizacji

Dostosowanie istniejącego źródła ciepła MPEC Włocławek do standardów emisyjnych wykraczających poza wymagania Dyrektywy IED. Zadanie 2 Etap I pn. Budowa instalacji odazotowania spalin dla kotłów WR-25 (K3 i K4) oraz WR10 (K1 i K2)

Funkcja: 
Inspektor Nadzoru
w-realizacji

Budowa parku wodnego pn. Fabryka Wody - Nowa Gontynka w Szczecinie

default-img_0

Przebudowa ostróg T w Dziwnowie

Funkcja: 
Inżynier Kontraktu
w-realizacji

Dostosowanie bloków nr 5-8 w Elektrowni Dolna Odra do wymagań konkluzji BAT

Funkcja: 
Inżynier Kontraktu
Kategoria: 
Energetyka
w-realizacji

Budowa infrastruktury związanej z modernizacją węzła przesiadkowego kolejowo-promowo-autobusowego w Świnoujściu

Funkcja: 
Inżynier Projektu
Kategoria: 
Infrastruktura torowa
w-realizacji

Budowa Zakładu Opieki Długoterminowej przy ul. Bydgoskiej w Świnoujściu

Funkcja: 
Inżynier Projektu
img_2876

Przebudowa i modernizacja istniejących wylotów kanalizacji deszczowej w Dzielnicy Śródmiejskiej w Świnoujściu

Funkcja: 
Nadzór Inwestorski
w-realizacji

Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie

Funkcja: 
Inżynier Kontraktu
img_20181022_091414

Przebudowa dachu Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Mieszka I w Świnoujściu, przy ul. Niedziałkowskiego 2

Funkcja: 
Nadzór Inwestorski
w-realizacji

Budowa gazociągu DN700 Goleniów-Płoty

default-img_0

Wymiana dwóch zbiorników zasilających typ I, odgazowywacza termicznego typ II, rur niskich parametrów na rury stalowe oraz rur od zbiorników do zaworu Dn80 przed licznikiem ciepła wraz z izolacją

Funkcja: 
Inżynier Kontraktu
default-img_0

Nadzór inwestorski na zadaniach inwestycyjnych Gminy Miasta Świnoujście w latach 2017-2021 dotyczacych realizacji inwestycji kubaturowych - części nr 1 i 4

Funkcja: 
Inżynier Kontraktu
default-img_0

Przebudowa strzelnicy garnizonowej klasy II typu A na strzelnicę garnizonową klasy I typu B wraz z elementami zaplecza techniczno-socjalnego w Wałczu

default-img_0

Korekta układu torowiska pod wiaduktem w ciągu ul. Hangarowej w Szczecinie w ramach budowy Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju

Funkcja: 
Inspektor Nadzoru
Kategoria: 
Infrastruktura torowa
default-img_0

Realizacja robót budowlanych obejmujących usunięcie zniszczonych ostróg, budowę nowych ostróg oraz wykonanie opaski brzegowej w ramach zabezpieczenia brzegu morskiego pomiędzy Dziwnówkiem, a Dziwnowem oraz Rewalem, a Trzęsaczem

Funkcja: 
Inżynier Kontraktu
ul._markiewicza

Przebudowa ul. Markiewicza w Świnoujściu

Funkcja: 
Inżynier Kontraktu
w-realizacji

Budowa drogi S3 na odcinku Miękowo-koniec obw.Brzozowa wraz z rozbudową odc. Miękowo-Rzęśnica - Dostosowanie drogi krajowej nr 3 do parametrów drogi ekspresowej na odc. Miękowo (koniec obwodnicy Miękowa) - węzeł Rzęśnica (z węzłem)

w-realizacji

Terminal przeładunkowo-składowy w porcie północnym w Gdańsku

Funkcja: 
Inżynier Kontrakt
w-realizacji

Poprawa stanu technicznego infrastruktury obsługi podróżnych (w tym dostosowanie do wymagań TSI PRM), Etap I: Szczecin Główny

Funkcja: 
Inżynier Projektu
Kategoria: 
Infrastruktura torowa
default-img_0

Remont zasobnika wody uzdatnionej

Funkcja: 
Inspektor Nadzoru
w-realizacji

Rozbudowa drogi S3/S6 odc. w. Kijewo/ z węzłem/ - w. Rzęśnica/ bez węzła/ -Rozbudowa węzła Kijewo

Funkcja: 
Inżynier Kontraktu
w-realizacji

Modernizacja układu falochronów osłonowych w Porcie Północnym w Gdańsku

Funkcja: 
Inżynier Kontrakt
w-realizacji

Modernizacja wschodniego wylotu drogi DK nr 22 w Gorzowie Wlkp. na odcinku od Ronda Sybiraków do granic miasta.

Funkcja: 
Inżynier Kontraktu
w-realizacji

System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp. - przebudowa drogi wraz przebudową torowiska ul.Warszawska i Sikorskiego.

Funkcja: 
Inżynier Kontrakt
Kategoria: 
Infrastruktura torowa
w-realizacji

Przebudowa ulicy Kostrzyńskiej

Funkcja: 
Inżynier Kontraktu
w-realizacji

Zintegrowany system niskoemisyjnego transportu publicznego w Zielonej Górze

Funkcja: 
Inżynier Kontrakt
Kategoria: 
Infrastruktura torowa
default-img_0

Prace wykonywane podczas remontu średniego kotła nr 7 i 8 w Elektrowni Dolna Odra w zakresie prac izolacyjnych, budowlanych,porządkowo-czyścicielskich i budowy rusztowań

Funkcja: 
Nadzór Inwestorski
Kategoria: 
Energetyka
wp_20161207_13_50_56_pro_wh

Budowa parkingu Park & Ride przy przystanku SST "Lotnisko"

Funkcja: 
Nadzór Inwestorski
3

Przebudowa ulicy Szybowcowej

Funkcja: 
Nadzór Inwestorski
20170915_143651

Budowa wielkopowierzchniowego, wielobranżowego składu materiałowego. Skład Piła

Funkcja: 
Inżynier Kontraktu
default-img_0

Zmiana przeznaczenia pomieszczeń piwnicznych na pomieszczenia magazynowe, budowa zewnętrznej rampy technicznej z wejściem do piwnic oraz wykonanie instalacji klimatyzacji pomieszczeń biurowych, magazynów i archiwów w budynku IPN przy ul. Janickiego

Funkcja: 
Nadzór Inwestorski
default-img_0

Remont drogi krajowej nr 22 na odc. Wałcz - Ostrowiec

Funkcja: 
Nadzór Inwestorski
dji_0022

Budowa obejścia m. Dobra w ciągu drogi wojewódzkiej nr 144

default-img_0

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Myślibórz

Funkcja: 
Inżynier Kontraktu
default-img_0

Rozbudowa centrum handlowego Poznań City Center w Poznaniu

Funkcja: 
Inżynier Kontraktu
default-img_0

Przebudowa, remont i rewaloryzacja zabytkowej willi z ogrodem - siedziby Oddziału IPN w Szczecinie przy ul. Piotra Skargi 14

Funkcja: 
Inwestor Zastępczy
default-img_0

Budowa Centrum Kultury i Sportu przy ul. Matejki

Funkcja: 
Nadzór Inwestorski
w-realizacji

Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie

Funkcja: 
Inżynier Kontraktu
default-img_0

Remont obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej w Przecławiu, gmina Kołbaskowo

Funkcja: 
Nadzór Inwestorski
20170829_095833

Budowa przedszkola publicznego w Przecławiu, gmina Kołbaskowo

Funkcja: 
Nadzór Inwestorski
dsc_0329a

Budowa systemu odprowadzania wód opadowych z rejonu zachodniej części miasta Gorzowa Wlkp.

Funkcja: 
Inżynier Kontraktu
20160510_084655

Przebudowa ulicy Kołłątaja i Wilków Morskich w Świnoujściu

Funkcja: 
Nadzór Inwestorski
arkonska_05_2020_www_004_0

Przebudowa ulic Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do al. Wojska Polskiego, etap III- Przebudowa ul. Arkońskiej ( od pętli tramwajowej "Las Arkoński" do al. Wojska Polskiego)"

Funkcja: 
Inżynier Kontraktu
default-img_0

Budowa publicznego ciągu pieszego - przejścia na plażę na przedłużeniu ul. Uzdrowiskowej

Funkcja: 
Nadzór Inwestorski
p1120308_0

Likwidacja wąskich gardeł poprzez poprawę stanu technicznego obiektów inżynieryjnych-Modernizacja mostu w km 208,211 linii nr 351 Poznań-Szczecin Gł.

Funkcja: 
Nadzór Inwestorski
default-img_0

Przebudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ulicy Juliusza Słowackiego stanowiącego drogę dojazdową do Portu Rybackiego w Dziwnowie

Funkcja: 
Nadzór Inwestorski
default-img_0

Modernizacja i rozbudowa Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych przy ul. Zabranieckiej 2 (dawniej ul. Gwarków 9) w Warszawie

Funkcja: 
Inżynier Kontraktu
default-img_0

Etap I rozbudowy Cmentarza Komunalnego w Świnoujściu

Funkcja: 
Nadzór Inwestorski
default-img_0

Przebudowa nabrzeża nr VII rzeki Motławy w Gdańsku oraz nabrzeża rzeki Motławy (część odcinka XII) na wyspie Ołowianka

Funkcja: 
Inżynier Kontraktu
img_6393

Budowa terminalu kontenerowego w Ostowie Grabowskim w Porcie Szczecin - etap I faza I

Funkcja: 
Inżynier Kontraktu
default-img_0

Przebudowa ul. Walczaka na odcinku od ul. Piłsudskiego wraz z rondem w ul. Jagiełły i włączeniem w ul. Warszawską"

Funkcja: 
Nadzór Inwestorski
default-img_0

III etap budowy terminalu kontenerowego GCT w Porcie Gdynia - budowa infrastruktury i zakup sprzętu

Funkcja: 
Inżynier Kontraktu
default-img_0

Budowa infrastruktury terminali portowych w Szczecinie i Świnoujściu - miejsca postojowe

Funkcja: 
Inżynier Kontraktu
default-img_0

Modernizacja budynku ZUS w Pyrzycach

Funkcja: 
Inwestor Zastępczy
w-realizacji

Modernizacja Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Toruniu

Funkcja: 
Inżynier Kontraktu
111

Budowa centrum handlowego Zielone Arkady w Bydgoszczy

Funkcja: 
Inspektor Nadzoru
default-img_0

Modernizacja infrastruktury zapewniającej dostęp do portów w Świnoujściu i Szczecinie - oznakowanie nawigacyjne

Funkcja: 
Inżynier Kontraktu
2015-10-29_10.57.42

Przebudowa z renowacją zabytkowego budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Szczecinie, Al. Wojska Polskiego 115

Funkcja: 
Inżynier Kontraktu
w-realizacji

Projekt i budowa drogi S-6 na odcinku węzeł Kiełpino - początek obwodnicy Koszalina i Sianowa

Funkcja: 
Inżynier Kontraktu
pa290007

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 163 na odcinku Czaplinek - Wałcz etap II Machliny - Glinki

default-img_0

Przebudowa budynku dworca kolejowego Szczecin Główny wraz z infrastrukturą torowo-peronową

Funkcja: 
Inżynier Kontraktu
Kategoria: 
Infrastruktura torowa
wp_20151112_028

Uzdrowiskowe Centrum Rehabilitacji w Kamieniu Pomorskim, ETAP IA: Rozbudowa Szpitala Uzdrowiskowego

Funkcja: 
Nadzór Inwestorski
20151201_142859

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie obiektów Zajezdni Pogodno w Szczecinie

Funkcja: 
Nadzór Inwestorski
Kategoria: 
Infrastruktura torowa
20151022_111846_0

Renowacja zabytkowego obiektu KWP w Szczecinie przy ul. Małopolskiej 47

Funkcja: 
Nadzór Inwestorski
default-img_0

Nadzór inwestorski na zadaniach inwestycyjnych drogowych realizowanych w latach 2014 -2015

Funkcja: 
Nadzór Inwestorski
default-img_0

Przebudowa nabrzeża Odpraw Granicznych w Mrzeżynie

Funkcja: 
Nadzór Inwestorski
default-img_0

Ochrona brzegów morskich Pobrzeża Koszalińskiego - zadanie VI-VII

Funkcja: 
Inżynier Kontraktu
wp_20160808_08_52_38_rich_li

Budowa hali specjalistycznej przy Zespole Szkół Sportowych przy ul. Małopolskiej w Szczecinie

Funkcja: 
Inżynier Kontraktu
dji_0255

Budowa basenu rybackiego na Wyspie Solnej w Porcie Rybackim Kołobrzeg

Funkcja: 
Inżynier Kontraktu
wp_20151030_003

Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie drogi dojazdowej do Mostu Brdowskiego nad rzeką Odrą wraz z miejscami postojowymi i przebudową kolidującej infrastruktury

Funkcja: 
Inżynier Kontraktu
img_0069

Budowa (remont) boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym, ul. Niedziałkowskiego 2 w Świnoujściu

Funkcja: 
Nadzór Inwestorski
dsc_0014

Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 6 w Świnoujściu

Funkcja: 
Nadzór Inwestorski
default-img_0

Budowa obwodnicy miasta Wałcz w ciągu drogi krajowej nr 10

Funkcja: 
Inżynier Kontraktu
default-img_0

Budowa infrastruktury wodociągowej i elektroenergetycznej dla otworu studziennego B-5 na terenie ujęcia wody Brodwino oraz przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania

Funkcja: 
Inspektor Nadzoru
default-img_0

Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Trzebiatów

Funkcja: 
Inżynier Kontraktu
default-img_0

Zabezpieczenie brzegów Morza Bałtyckiego będących w administracji Urzędu Morskiego w Gdyni

Funkcja: 
Inżynier Kontraktu
_budowa_mostu_nad_stara_swina_laczacego_wyspy_wolin_i_karsibor_wraz_z_rozbiorka_mostu_piastowskiego_w_swinoujsciu_

Budowa mostu nad Starą Świną łączącego wyspy Wolin i Karsibór wraz z rozbiórką Mostu Poniatowskiego w Świnoujściu

20150211_084826

Rozbudowa Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie

Funkcja: 
Inżynier Kontraktu
default-img_0

Zakup specjalistycznych jednostek pływających oraz specjalistycznego wyposażenia na potrzeby RZGW Szczecin, niezbędnych do prac przy utrzymaniu śródlądowych dróg wodnych

Funkcja: 
Inżynier Kontraktu
default-img_0

Budowa dwóch specjalistycznych statków (lodołamaczy) do prowadzenia czynnej osłony przeciwlodowej w ramach ochrony przeciwpowodziowej realizowanej na rzece Odrze przez Regionalny Zarząd Gospod

Funkcja: 
Inżynier Kontraktu
budowy_bud._technicznego_i_zadaszenia_trybuny_poludniowo-zachodniej_stadionu_miejskiego_przy_ul.matejki_w_swinoujsciu

Budowa budynku technicznego i zadaszenia trybuny południowo-zachodniej w ramach realizacji zadania: Przebudowa stadionu OSiR Wyspiarz przy ul. Matejki w Świnoujściu

Funkcja: 
Nadzór Inwestorski
default-img_0

Przebudowa i rozbudowa budynku Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego związana z jego modernizacją wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędnymi zmianami w zakresie infrastruktury uzbrojenia terenu

Funkcja: 
Inżynier Kontraktu
projekt_zintegrowany_srodmiescie-przebudowa_parku_przy_ul._chopina

Projekt zintegrowany Śródmieście - Przebudowa Parku przy ul. Chopina

Funkcja: 
Nadzór Inwestorski
big_dscf1593_201303191022031

Przebudowa ulicy Sosnowej

Funkcja: 
Nadzór Inwestorski
w-realizacji

Likwidacja osiedlowej oczyszczalni ścieków wraz z budową tłoczni ścieków, kanału tłoczonego i wodociągu do OM Czerniewice

Funkcja: 
Inżynier Kontraktu
big_img_3168_201303191004501

Przebudowa budynku przy ul. Słowackiego 8 w Świnoujściu dla potrzeb Prokuratury Rejonowej w Świnoujściu

big_dscn5047_201303190959011

Budowa obejścia m. Szczecinek w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 172

big_pa101671_201303190951131

Szczecin infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - etap 1 Infrastruktura

Funkcja: 
Inżynier Kontraktu
big_p8240001_201303190913171

Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 109 na odcinku Mrzeżyno - Trzebiatów

default-img_0

Nadzór inwestorski na zadaniach inwestycyjnych drogowych realizowanych w roku 2016

Funkcja: 
Nadzór Inwestorski
big_mg_8472_201303190925401

Budowa obejścia m. Trzebiatów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 102

default-img_0

Budowa magistrali ciepłowniczej w Gryfinie na ulicy Łużyckiej wraz z odrzutami do sieci lokalnych

Funkcja: 
Nadzór Inwestorski
default-img_0

Poprawa funkcjonalności Stadionu Miejskiego w Świnoujściu przy ul. Jana Matejki 22, poprzez budowę infrastruktury lekkoatletycznej

Funkcja: 
Nadzór Inwestorski
big_img_4434_201303220952041

Budowa nabrzeża w porcie zewnętrznym w Świnoujściu

Funkcja: 
Inżynier Kontraktu
default-img_0

Przebudowa ulicy Warszawskiej w Gorzowie Wlkp. - II etap

Funkcja: 
Nadzór Inwestorski
big_p1030324_201303190944281

Odbudowa i rozbudowa umocnień brzegu morskiego w Kołobrzegu, km 330,4-333,4

Funkcja: 
Nadzór Inwestorski
default-img_0

Modernizacja i przebudowa pomieszczeń w skrzydle wschodnim i zachodnim Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie

Funkcja: 
Inżynier Kontraktu
big_27_201303190855421

Budowa instalacji odsiarczania spalin dla Bloków 5 i 6 w Elektrowni Dolna Odra

Funkcja: 
Inżynier Kontraktu
Kategoria: 
Energetyka
big_cats2_201303190935281

Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Parku Regionalnym w Gryfinie - Etap I i II

Funkcja: 
Inżynier Kontraktu
big_604402_201209171224481

Modernizacja i budowa sieci kanalizacyjnych Miasta Świnoujście

Funkcja: 
Inżynier Kontraktu
big_img_1266_copy_201209171218521

Budowa obwodnicy m. Nowogard w ciągu drogi krajowej S6

big_plk9406_mg_2555_201209171214301

Zagospodarowanie Basenu Północnego w Świnoujściu na port jachtowy

Funkcja: 
Nadzór Inwestorski
big_mogilno_201209141348031

Budowa hali widowiskowo - sportowej w Mogilnie

Funkcja: 
Nadzór Inwestorski
big_dro23_copy_201209171211331

Skomunikowanie terenów inwestycyjnych Miasta Włocławek

Funkcja: 
Inżynier Kontraktu
big_zad_3_2_copy_201209171209371

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w m. Koszalin - etap I

Funkcja: 
Inżynier Kontraktu
big_falo_201209171202571

Przebudowa falochronu wschodniego w Świnoujściu

Funkcja: 
Inżynier Kontraktu
big_d_copy_201209171157061

Budowa Cmentarza Komunalnego przy ul. Bronowickiej w Szczecinie - część I

Funkcja: 
Inżynier Kontraktu
big_dscf0006_copy_201209171150241

Wprowadzenie nowej formy turystycznego zagospodarowania Promenady Gwiazd w Międzyzdrojach

Funkcja: 
Inżynier Kontraktu
big_crop_zus_copy_201209171146381

Budowa siedziby Inspektoratu Miejskiego ZUS w Szczecinie przy ul. A. Citroena

Funkcja: 
Inwestor Zastępczy
big_molo_copy_201209171115431

Przystań jachtowa przy molo w Sopocie wraz z budynkiem kubaturowym na głowicy mola oraz remont ostrogi

default-img_0

Rozbudowa Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Dzieci Niesłyszących we Wrocławiu

Funkcja: 
Inżynier Kontraktu
big_janikowo_copy_201209171131211

Budowa obwodnicy miasta Janikowa

Funkcja: 
Nadzór Inwestorski
big_chelmno_copy_201209171126141

Budowa południowej obwodnicy miasta Chełmna

Funkcja: 
Nadzór Inwestorski
big_9_copy_201209171246221

Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty - rejon II Kołobrzeg

Funkcja: 
Inżynier Kontraktu
big_image008_201209171235291

Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty - rejon III Szczecinek

Funkcja: 
Inżynier Kontraktu
big_kociol_201209171120161

Budowa kotła wytwarzającego energię z biomasy w Elektrowni Szczecin

Funkcja: 
Inżynier Kontraktu
Kategoria: 
Energetyka
big_chodniki_201103212015251

Przebudowa chodników i jezdni w drogach gminnych i powiatowych w Świnoujściu

Funkcja: 
Nadzór Inwestorski
big_gdynska_201103212013181

Przebudowa ulicy Gdyńskiej w Świnoujściu

Funkcja: 
Nadzór Inwestorski
big_stadion_201103212011331

Przebudowa stadionu miejskiego w Świnoujściu

Funkcja: 
Nadzór Inwestorski
big_polczyn_201103212007161

Budowa obejścia m. Połczyn Zdrój w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 173

big_wiadukt_201103212004321

Przebudowa wiaduktu w m. Białogard w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 163

big_wl_iv_parking_201103211959341

Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ulicy Wybrzeże Władysława IV w Świnoujściu

Funkcja: 
Nadzór Inwestorski
big_wl_iv_201103211955091

Przebudowa ulicy Wybrzeże Wł. IV i Daszyńskiego na odcinku od ul. Marynarzy do ul. Steyera w Świnoujściu

Funkcja: 
Nadzór Inwestorski
big_sany3204_201010312020171

Przebudowa i nadbudowa budynku Książnicy Pomorskiej w Szczecinie

Funkcja: 
Inżynier Kontraktu
big_m_p1040037_copy_20101031193905_201106011241151

Muzeum Techniki i Komunikacji w Szczecinie przy ul. Niemierzyńskiej

Funkcja: 
Inżynier Kontraktu
big_przepompownia_wody_copy_201106032155181

Kontrakt Nr 2000/PL/16/P/PE/016-22

Funkcja: 
Inżynier Kontraktu
big_untitled-1_copy_201007070738311

Budowa drogi ekspresowej S3 Szczecin - Gorzów: odcinek nr 1 od węzła Klucz do węzła Pyrzyce

big_untitled-1_copy_201002121011111

Budowa schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Karsiborskiej w Świnoujściu

Funkcja: 
Nadzór Inwestorski
big_obraz_007_copy_201002120952361

Przebudowa chodników i jezdni w drogach gminnych w Świnoujściu

Funkcja: 
Nadzór Inwestorski
big_untitled-1_copy_201002120946111

Remont zadaszenia i przebudowa sceny Amfiteatru Miejskiego w Świnoujściu

Funkcja: 
Nadzór Inwestorski
big_pb040096_201002161605511

Zadania inwestycyjne Gminy Miasta Świnoujście w latach 2008-2009

Funkcja: 
Nadzór Inwestorski
big_srd_201001071226331

Budowa południowej obwodnicy m. Stargard Szczeciński w ciągu drogi krajowej nr 10 Szczecin - Bydgoszcz

Funkcja: 
Inżynier Kontraktu
big_obraz_021_200910300822351

Budowa magazynu zbożowego w Nowogardzie

Funkcja: 
Nadzór Inwestorski
big_untitled-1_copy_200910300856181

Zagospodarowanie terenu Basenu Bosmańskiego - budowa Bazy Rybackiej w Świnoujściu

Funkcja: 
Nadzór Inwestorski
default-img_0

Modernizacja i budowa umocnień brzegowych zachodniego wybrzeża

Funkcja: 
Inżynier Kontraktu
default-img_0

Przebudowa budynku obory w dawnym zespole rzeźni miejskiej na Łasztowni

Funkcja: 
Inwestor Zastępczy
default-img_0

Modernizacja skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie

Funkcja: 
Inżynier Kontraktu
default-img_0

Modernizacja Portu Rybackiego w Dziwnowie

Funkcja: 
Inżynier Kontraktu
wloclawek

Przebudowa i remont obiektów Stopnia Wodnego we Włocławku

Funkcja: 
Nadzór Inwestorski
dscn2401

Budowa Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego w Bydgoszczy Etap I

Funkcja: 
Inżynier Kontraktu
Kategoria: 
Infrastruktura torowa
default-img_0

Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Wronki

Funkcja: 
Inżynier Kontraktu
pa028495

Budowa nabrzeża oraz zakładu zbierania, przetwarzania, odzysku i magazynowania oraz przeładunku złomu metali żelaznych, nieżelaznych w porcie w Szczecinie

Funkcja: 
Inwestor Zastępczy
default-img_0

Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie torowisk tramwajowych w Szczecinie: Piastów, Wawrzyniaka i skrzyżowania Bohaterów Warszawy z Jagiellońską

Funkcja: 
Nadzór Inwestorski
Kategoria: 
Infrastruktura torowa
default-img_0

Budowa targowiska miejskiego wraz z niezbędną infrastrukturą przy ul. Kołłątaja w Świnoujściu

Funkcja: 
Nadzór Inwestorski
dji_0202_0

Modernizacja portu rybackiego w Mrzeżynie współfinansowanego ze środków UE z PO RYBY

Funkcja: 
Inżynier Kontraktu
default-img_0

Ochrona brzegów morskich na wysokości miejscowości Łeba, Rowy, Ustka

Funkcja: 
Nadzór Inwestorski
default-img_0

Ochrona brzegów morskich w granicach Centralnego Poligonu Sił Powietrznych Wicko Morskie

Funkcja: 
Nadzór Inwestorski
20160224

Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju

Funkcja: 
Inżynier Kontraktu
Kategoria: 
Infrastruktura torowa
big_nowoczesny_terminal_lpg_3465624_200910300842251

Budowa morskiego terminalu LPG w Szczecinie

Funkcja: 
Nadzór Inwestorski
dscn8521_0

Przebudowa kotła OP-230 Nr 1 na kocioł dostosowany do spalania biomasy wraz z budową instalacji rozładunku, magazynowania i podawania biomasy w Elektrociepłowni Siekierki w Warszawie

Funkcja: 
Inżynier Kontraktu
default-img_0

Rozbudowa infrastruktury portowej w południowej części portu w Świnoujściu

Funkcja: 
Inżynier Kontraktu
default-img_0

Budowa Pawilonu wystawowego służącego celom "Centrum Dialogu Przełomy"

Funkcja: 
Inżynier Kontraktu
img_0932_0

Rozbudowa infrastruktury portowej w północnej części Półwyspu Ewa w porcie w Szczecinie

Funkcja: 
Inżynier Kontraktu
20151029_142536_0

Budowa nowej siedziby Oddziału Urzędu Dozoru Technicznego w Bydgoszczy wraz z niezbędną infrastrukturą

Funkcja: 
Inwestor Zastępczy
default-img_0

Przebudowa falochronów i umocnień brzegowych zapewniających dostęp do portu w Dziwnowie

Funkcja: 
Inżynier Kontraktu
default-img_0

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo warmińsko-mazurskie

Funkcja: 
Inżynier Kontraktu
gorzow_-_gospodarka_wodno-sciekowa

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na Obszarze Związku Celowego Gmin MG-6

Funkcja: 
Inżynier Kontraktu
default-img_0

Modernizacja instalacji spalania (kotły nr 6 i 7) w Elektrowni Dolna Odra w celu obniżenia NOx

Funkcja: 
Inżynier Kontraktu
Kategoria: 
Energetyka
dsc05174_1

Budowa gazociągu DN 800 Świnoujście - Szczecin

Funkcja: 
Nadzór Inwestorski
Kategoria: 
Energetyka
p1010040_0

Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 114 na odcinku Trzebież - Police - etap II

dsc03624

Budowa i Wyposażenie I Etapu POMERANIA TECHNOPARK, w Szczecinie przy ul. Niemierzyńskiej/Cyfrowej

Funkcja: 
Inżynier Kontraktu
dscn2078

Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego

Funkcja: 
Inżynier Kontraktu
Kategoria: 
Energetyka
szczecin_-_arkonka

Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie zadania pn. Przebudowa kąpieliska Arkonka dla potrzeb sportu i rekreacji (zaprojektuj i wybuduj)

Funkcja: 
Inżynier Kontraktu
szczecin_-_filharmonia

Budowa Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie

Funkcja: 
Inżynier Kontraktu
dsc05507

Przebudowa i rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy

Funkcja: 
Inżynier Kontraktu
dsc01888

Budowa Ogólnomiejskiej Hali widowiskowo-sportowej w Szczecinie przy ul. Szafera

Funkcja: 
Inżynier Kontraktu
big_a_200910301206421

Budowa pompowni ścieków Grabów i Dolny Brzeg wraz z rurociągami tłocznymi oraz budową sieci kanalizacyjnej i wodociągowej dla lewobrzeżnego i prawobrzeżnego Szczecina

Funkcja: 
Inżynier Kontraktu
big_images_200910301059021

Modernizacja Portu Rybackiego w Kołobrzegu

Funkcja: 
Inżynier Kontraktu
big_centrum_logistyczne_200910301053251

Budowa infrastruktury Zachodniopomorskiego Centrum Logistycznego w Porcie w Szczecinie

Funkcja: 
Inżynier Kontraktu
big_2576b_200910301044171

Infrastruktura dostępu do rejonu Nabrzeża Przemysłowego w Porcie w Gdańsku

Funkcja: 
Nadzór Inwestorski
big_port_resize_200910301048051

Odbudowa falochronów i umocnień brzegowych w Kołobrzegu

Funkcja: 
Nadzór Inwestorski
big_15_jpg_200910301055201

Budowa geotermalnego źródła ciepła w Stargardzie Szczecińskim

Funkcja: 
Inwestor Zastępczy
big_inwest1134136265_copy_200910301101231

Budowa obwodnicy m. Kobylanka, Morzyczyn, Zieleniewo w ciągu drogi Nr 10 Szczecin-Bydgoszcz

Funkcja: 
Nadzór Inwestorski
big_7_200911201048131

Budowa silosu na cukier o pojemności 50 000 ton dla Cukrowni Kluczewo w Stargardzie Szczecińskim

Funkcja: 
Nadzór Inwestorski
big_untitled-1_copy_200910301109071

Modernizacja i rozbudowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Szczecin Goleniów

Funkcja: 
Nadzór Inwestorski
big_pict0155_200909071124431

Budowa Bazy Zwalczania Zanieczyszczeń w Świnoujściu

Funkcja: 
Inwestor Zastępczy