EKO-INWEST S.A.

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie obiektów Zajezdni Pogodno w Szczecinie

Kategoria: 
Infrastruktura torowa
Zamawiający: 
Gmina Miasto Szczecin