EKO-INWEST S.A.

rail_0 Infrastruktura torowa

rail
tory i trakcja elektroenergetyczna | dworce kolejowe | źródła energetyczne

W ramach świadczonych usług związanych z prowadzeniem inwestycji oferujemy:

  • projektowanie w zakresie sieci i instalacji wodno-kanalizacyjne,
  • weryfikację dokumentacji technicznej,
  • przygotowanie specyfikacji przetargowej na roboty budowlane,
  • organizację przetargów,
  • opracowanie i kontrolę harmonogramów rzeczowo-finansowych (MS Project)
  • nadzór budowlany wszystkich branż,
  • sprawdzanie kosztorysów na roboty zamienne i uzupełniające,
  • udział w rozruchu technologicznym,
  • odbiór końcowy inwestycji i przekazanie obiektu do użytkowania,
  • końcowe rozliczenie inwestycji.
w-realizacji

Przebudowa torowiska z trakcją w ul.: Nabrzeże Wieleckie, Nowa, Dworcowa, Kolumba, Chmielewskiego, Smolańska, al. Powstańców Wlkp. z rozbudową pętlą Pomorzany w Szczecinie

Funkcja: 
Nadzór Inwestorski
Kategoria: 
Infrastruktura torowa
w-realizacji

Budowa infrastruktury związanej z modernizacją węzła przesiadkowego kolejowo-promowo-autobusowego w Świnoujściu

Funkcja: 
Inżynier Projektu
Kategoria: 
Infrastruktura torowa
default-img_0

Korekta układu torowiska pod wiaduktem w ciągu ul. Hangarowej w Szczecinie w ramach budowy Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju

Funkcja: 
Inspektor Nadzoru
Kategoria: 
Infrastruktura torowa
w-realizacji

Poprawa stanu technicznego infrastruktury obsługi podróżnych (w tym dostosowanie do wymagań TSI PRM), Etap I: Szczecin Główny

Funkcja: 
Inżynier Projektu
Kategoria: 
Infrastruktura torowa
w-realizacji

System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp. - przebudowa drogi wraz przebudową torowiska ul.Warszawska i Sikorskiego.

Funkcja: 
Inżynier Kontrakt
Kategoria: 
Infrastruktura torowa
w-realizacji

Zintegrowany system niskoemisyjnego transportu publicznego w Zielonej Górze

Funkcja: 
Inżynier Kontrakt
Kategoria: 
Infrastruktura torowa
default-img_0

Przebudowa budynku dworca kolejowego Szczecin Główny wraz z infrastrukturą torowo-peronową

Funkcja: 
Inżynier Kontraktu
Kategoria: 
Infrastruktura torowa
20151201_142859

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie obiektów Zajezdni Pogodno w Szczecinie

Funkcja: 
Nadzór Inwestorski
Kategoria: 
Infrastruktura torowa
dscn2401

Budowa Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego w Bydgoszczy Etap I

Funkcja: 
Inżynier Kontraktu
Kategoria: 
Infrastruktura torowa
default-img_0

Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie torowisk tramwajowych w Szczecinie: Piastów, Wawrzyniaka i skrzyżowania Bohaterów Warszawy z Jagiellońską

Funkcja: 
Nadzór Inwestorski
Kategoria: 
Infrastruktura torowa
20160224

Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju

Funkcja: 
Inżynier Kontraktu
Kategoria: 
Infrastruktura torowa