EKO-INWEST S.A.

about_0

O nas

Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych EKO-INWEST Spółka Akcyjna została założona w 1991 roku. 

Firma świadczy usługi z zakresu nadzoru inwestorskiego, w tym usługi Inżyniera Kontraktu, Inwestora Zastępczego oraz Project Mangera wg zasad FIDIC (Żółta i Czerwona Książka), Unii Europejskiej i Banku Światowego.

W naszej działalności kierujemy się przede wszystkim rzetelnością w wykonywaniu swoich obowiązków. W dniu 27 czerwca 2002 r. uzyskaliśmy Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością według normy ISO 9001. Nowe technologie i techniki, które do nas docierają, obligują nas do stałego podnoszenia kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach, studiach podyplomowych MBA i studiach doktoranckich. Zapewnia to wysoki poziom świadczonych usług.

Oferta

W ramach prowadzonej działalności realizujemy inwestycje z następującego zakresu

water
 • sieci wodno-kanalizacyjne
 • stacje uzdatniania wody
 • oczyszczalnie ścieków

Infrastruktura wodno-kanalizacyjna

hydro
 • nabrzeża portowe
 • wzmocnienia brzegów
 • budowa falochronów

Infrastruktura hydrotechniczna

road
 • budowa i/lub modernizacja dróg, ulic oraz mostów

Infrastruktura drogowo-mostowa

heating
 • ciepłownie geotermalne i gazowe
 • sieci ciepłownicze
 • wymiennikowe węzły cieplne

Infrastruktura ciepłownicza

industry_0
 • terminale gazowe LPG
 • instalacje do produkcji biopaliw
 • źródła geotermalne

Energetyka

enclosed
 • szpitale i szkoły
 • hale widowiskowo-sportowe
 • pływalnie
 • budynki inteligentne
 • inne

Obiekty kubaturowe i inne

rail_0
 • tory i trakcja elektroenergetyczna
 • dworce kolejowe
 • źródła energetyczne

Infrastruktura torowa