EKO-INWEST S.A.

hydro Infrastruktura hydrotechniczna

hydro
nabrzeża portowe | wzmocnienia brzegów | budowa falochronów

W ramach świadczonych usług związanych z prowadzeniem inwestycji oferujemy:

  • projektowanie w zakresie sieci i instalacji wodno-kanalizacyjne,
  • weryfikację dokumentacji technicznej,
  • przygotowanie specyfikacji przetargowej na roboty budowlane,
  • organizację przetargów,
  • opracowanie i kontrolę harmonogramów rzeczowo-finansowych (MS Project)
  • nadzór budowlany wszystkich branż,
  • sprawdzanie kosztorysów na roboty zamienne i uzupełniające,
  • udział w rozruchu technologicznym,
  • odbiór końcowy inwestycji i przekazanie obiektu do użytkowania,
  • końcowe rozliczenie inwestycji.
w-realizacji

Budowa Terminalu Instalacyjnego na potrzeby Morskich Farm Wiatrowych (MFW) w Świnoujściu

Funkcja: 
Inżynier
w-realizacji

Budowa opasek brzegowych w m. Pleśna (km 316,31 - 317,05) i na wysokości Ekoparku Wschodniego w Kołobrzegu (km 327,42 - 328,74)

Funkcja: 
Inżynier Kontraktu
w-realizacji

Modernizacja infrastruktury na potrzeby posadowienia nowego doku pływającego przy nabrzeżu Gdyńskim w Szczecinie

Funkcja: 
Inżynier Kontraktu
default-img_0

Przebudowa ostróg T w Dziwnowie

Funkcja: 
Inżynier Kontraktu
default-img_0

Realizacja robót budowlanych obejmujących usunięcie zniszczonych ostróg, budowę nowych ostróg oraz wykonanie opaski brzegowej w ramach zabezpieczenia brzegu morskiego pomiędzy Dziwnówkiem, a Dziwnowem oraz Rewalem, a Trzęsaczem

Funkcja: 
Inżynier Kontraktu
w-realizacji

Terminal przeładunkowo-składowy w porcie północnym w Gdańsku

Funkcja: 
Inżynier Kontrakt
w-realizacji

Modernizacja układu falochronów osłonowych w Porcie Północnym w Gdańsku

Funkcja: 
Inżynier Kontrakt
default-img_0

Przebudowa nabrzeża nr VII rzeki Motławy w Gdańsku oraz nabrzeża rzeki Motławy (część odcinka XII) na wyspie Ołowianka

Funkcja: 
Inżynier Kontraktu
img_6393

Budowa terminalu kontenerowego w Ostowie Grabowskim w Porcie Szczecin - etap I faza I

Funkcja: 
Inżynier Kontraktu
default-img_0

III etap budowy terminalu kontenerowego GCT w Porcie Gdynia - budowa infrastruktury i zakup sprzętu

Funkcja: 
Inżynier Kontraktu
default-img_0

Modernizacja infrastruktury zapewniającej dostęp do portów w Świnoujściu i Szczecinie - oznakowanie nawigacyjne

Funkcja: 
Inżynier Kontraktu
default-img_0

Przebudowa nabrzeża Odpraw Granicznych w Mrzeżynie

Funkcja: 
Nadzór Inwestorski
default-img_0

Ochrona brzegów morskich Pobrzeża Koszalińskiego - zadanie VI-VII

Funkcja: 
Inżynier Kontraktu
dji_0267_0

Assembly of absorbing kinetic energy fenders with modernization of the quay

Funkcja: 
Inżynier Kontraktu
dji_0255

Budowa basenu rybackiego na Wyspie Solnej w Porcie Rybackim Kołobrzeg

Funkcja: 
Inżynier Kontraktu
default-img_0

Zabezpieczenie brzegów Morza Bałtyckiego będących w administracji Urzędu Morskiego w Gdyni

Funkcja: 
Inżynier Kontraktu
default-img_0

Zakup specjalistycznych jednostek pływających oraz specjalistycznego wyposażenia na potrzeby RZGW Szczecin, niezbędnych do prac przy utrzymaniu śródlądowych dróg wodnych

Funkcja: 
Inżynier Kontraktu
default-img_0

Budowa dwóch specjalistycznych statków (lodołamaczy) do prowadzenia czynnej osłony przeciwlodowej w ramach ochrony przeciwpowodziowej realizowanej na rzece Odrze przez Regionalny Zarząd Gospod

Funkcja: 
Inżynier Kontraktu
big_img_4434_201303220952041

Budowa nabrzeża w porcie zewnętrznym w Świnoujściu

Funkcja: 
Inżynier Kontraktu
big_p1030324_201303190944281

Odbudowa i rozbudowa umocnień brzegu morskiego w Kołobrzegu, km 330,4-333,4

Funkcja: 
Nadzór Inwestorski
big_plk9406_mg_2555_201209171214301

Zagospodarowanie Basenu Północnego w Świnoujściu na port jachtowy

Funkcja: 
Nadzór Inwestorski
big_falo_201209171202571

Przebudowa falochronu wschodniego w Świnoujściu

Funkcja: 
Inżynier Kontraktu
big_molo_copy_201209171115431

Przystań jachtowa przy molo w Sopocie wraz z budynkiem kubaturowym na głowicy mola oraz remont ostrogi

big_nowoczesny_terminal_lpg_3465624_200910300842251

Budowa morskiego terminalu LPG w Szczecinie

Funkcja: 
Nadzór Inwestorski
big_untitled-1_copy_200910300856181

Zagospodarowanie terenu Basenu Bosmańskiego - budowa Bazy Rybackiej w Świnoujściu

Funkcja: 
Nadzór Inwestorski
default-img_0

Modernizacja i budowa umocnień brzegowych zachodniego wybrzeża

Funkcja: 
Inżynier Kontraktu
default-img_0

Modernizacja Portu Rybackiego w Dziwnowie

Funkcja: 
Inżynier Kontraktu
wloclawek

Przebudowa i remont obiektów Stopnia Wodnego we Włocławku

Funkcja: 
Nadzór Inwestorski
pa028495

Budowa nabrzeża oraz zakładu zbierania, przetwarzania, odzysku i magazynowania oraz przeładunku złomu metali żelaznych, nieżelaznych w porcie w Szczecinie

Funkcja: 
Inwestor Zastępczy
dji_0202_0

Modernizacja portu rybackiego w Mrzeżynie współfinansowanego ze środków UE z PO RYBY

Funkcja: 
Inżynier Kontraktu
default-img_0

Ochrona brzegów morskich na wysokości miejscowości Łeba, Rowy, Ustka

Funkcja: 
Nadzór Inwestorski
default-img_0

Ochrona brzegów morskich w granicach Centralnego Poligonu Sił Powietrznych Wicko Morskie

Funkcja: 
Nadzór Inwestorski
default-img_0

Rozbudowa infrastruktury portowej w południowej części portu w Świnoujściu

Funkcja: 
Inżynier Kontraktu
img_0932_0

Rozbudowa infrastruktury portowej w północnej części Półwyspu Ewa w porcie w Szczecinie

Funkcja: 
Inżynier Kontraktu
default-img_0

Przebudowa falochronów i umocnień brzegowych zapewniających dostęp do portu w Dziwnowie

Funkcja: 
Inżynier Kontraktu
big_images_200910301059021

Modernizacja Portu Rybackiego w Kołobrzegu

Funkcja: 
Inżynier Kontraktu
big_centrum_logistyczne_200910301053251

Budowa infrastruktury Zachodniopomorskiego Centrum Logistycznego w Porcie w Szczecinie

Funkcja: 
Inżynier Kontraktu
big_2576b_200910301044171

Infrastruktura dostępu do rejonu Nabrzeża Przemysłowego w Porcie w Gdańsku

Funkcja: 
Nadzór Inwestorski
big_port_resize_200910301048051

Odbudowa falochronów i umocnień brzegowych w Kołobrzegu

Funkcja: 
Nadzór Inwestorski
big_pict0155_200909071124431

Budowa Bazy Zwalczania Zanieczyszczeń w Świnoujściu

Funkcja: 
Inwestor Zastępczy