EKO-INWEST S.A.

Przebudowa i remont obiektów Stopnia Wodnego we Włocławku

Zamawiający: 
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie

W ramach projektu pn. „Poprawa stanu technicznego i bezpieczeństwa powodziowego Stopnia Wodnego Włocławek” wykonywanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 realizowano zadanie „Poprawa i remont obiektów stopnia Wodnego we Włocławku w województwie kujawsko-pomorskim”. W zakres inwestycji wchodziły następujące obiekty:

  • Obiekt nr 1 Poprawa stanu zagęszczenia korpusu i podłoża zapory czołowej, wykonanie przesłony przeciwfiltracyjnej wzdłuż muru oporowego na lewym przyczółkuzapory,
  • Obiekt nr 2 Rozbudowa automatycznego systemu kontrolno-pomiarowego stopnia ASTKZ,
  • Obiekt nr 3 Remont Jazu w zakresie konstrukcji, urządzeń mechanicznych i elektrycznych,
  • Obiekt nr 4 Remont Śluzy i Awanportów,
  • Obiekt nr 5 Przebudowa przepławki dla ryb.