EKO-INWEST S.A.

Inwestycje w trakcie realizacji

W chwili obecnej P.U.I. EKO-INWEST S.A. prowadzi nadzór inwestorski jako: Firma, Lider Konsorcjum, Partner Konsorcjum lub Podwykonawca dla następujących inwestycji:

Kategoria Zamawiający Nazwa
Infrastruktura hydrotechniczna ORLEN Nwptun II Sp. z o.o. Budowa Terminalu Instalacyjnego na potrzeby Morskich Farm Wiatrowych (MFW) w Świnoujściu Inżynier
Obiekty kubaturowe i inne Gmina Miasto Świnoujście Rewitalizacja powojskowych terenów w celu utworzenia Centrum Usług " Mulnik" - etap 1.1aInżynier Kontraktu
Infrastruktura ciepłownicza SEC Energia Sp. z o.o. Budowa instalacji gazowego silnika kogeneracyjnego w Barlinku i MyśliborzuNadzór Inwestorski
Obiekty kubaturowe i inne Gmina Miasto Świnoujście Obszar koncentracji usług w rejonie ulicy Wojska Polskiego i Bałtyckiej w ŚwinoujściuInspektor Nadzoru
Infrastruktura ciepłownicza Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Nadzór nad dok. projektową i na jej podstawie budowa, dostawa, montaż oraz uruchomienie zewnętrznej kotłowni kontenerowej dla jednego kotła o mocy 10 MW wraz z instalacjami technicznymi niezbędnymi do jego pracy i współpracy z istniejącą ciepłowniąInżynier Kontraktu
Obiekty kubaturowe i inne Skarb Państwa - Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie Poprawa infrastruktury w małych portach: WolinInżynier Kontraktu
Infrastruktura hydrotechniczna Skarb Państwa - Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie Budowa opasek brzegowych w m. Pleśna (km 316,31 - 317,05) i na wysokości Ekoparku Wschodniego w Kołobrzegu (km 327,42 - 328,74)Inżynier Kontraktu
Infrastruktura drogowo-mostowa Gmina Wolin Przebudowa dróg w Wolinie wraz z rozbudową i przebudową infrastruktury w zakresie odprowadzania wód deszczowych, wodno-kanalizacyjnej i oświetlenia ulicznegoNadzór Inwestorski
Infrastruktura torowa Gmina Miasto Szczecin, SEC Sp. z o.o., ZWiK Sp. z o.o. Przebudowa torowiska z trakcją w ul.: Nabrzeże Wieleckie, Nowa, Dworcowa, Kolumba, Chmielewskiego, Smolańska, al. Powstańców Wlkp. z rozbudową pętlą Pomorzany w SzczecinieNadzór Inwestorski
Infrastruktura drogowo-mostowa Gmina Miasto Świnouście Remont i wymiana nawierzchni utwardzonych oraz utworzenie placu zabaw przy Specjalnym Ośrodku Szkoleniowo-Wychowawczym przy ul. Piastowskiej 55 w ŚwinoujściuNadzór Inwestorski
Obiekty kubaturowe i inne Gmina Miasto Świnoujście Termomodernizacja budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w ŚwinoujściuNadzór Inwestorski
Infrastruktura hydrotechniczna Morska Stocznia Remontowa "GRYFIA" SPÓŁKA AKCYJNA Modernizacja infrastruktury na potrzeby posadowienia nowego doku pływającego przy nabrzeżu Gdyńskim w SzczecinieInżynier Kontraktu
Obiekty kubaturowe i inne Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie Budowa budynku administracyjnego Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w SzczecinieInżynier Kontraktu
Obiekty kubaturowe i inne Spółka Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Rozbudowa Tłoczni Gazu GoleniówWykonawca Nadzoru
Obiekty kubaturowe i inne Skarb Państwa - Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie Poprawa infrastruktury w małych portach: Mrzeżyno, Niechorze, Lubin, TrzebieżInżynier
Infrastruktura drogowo-mostowa Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Szczecin Budowa drogi S3 Troszyn - Świnoujście, Odcinek. 2 Dargobądz (z węzłem) - TroszynInżynier Konsultant
Obiekty kubaturowe i inne Gmina Miasto Świnoujście Modernizacja przystani rybackiej w Karsiborze w celu poprawy bezpieczeństwa rybakówInżynier Kontraktu
Infrastruktura drogowo-mostowa Gmina Miasto Świnoujście Przebudowa ul. 1 Maja wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego w Świnoujściu Inżynier Kontraktu
Infrastruktura ciepłownicza MPEC Włocławek Spółka z o.o. Dostosowanie istniejącego źródła ciepła MPEC Włocławek do standardów emisyjnych wykraczających poza wymagania Dyrektywy IED. Zadanie 2 Etap I pn. Budowa instalacji odazotowania spalin dla kotłów WR-25 (K3 i K4) oraz WR10 (K1 i K2)Inspektor Nadzoru
Obiekty kubaturowe i inne Fabryka Wody Sp. z o.o. Budowa parku wodnego pn. Fabryka Wody - Nowa Gontynka w Szczecinieniezależny doradca techniczny
Energetyka PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Dostosowanie bloków nr 5-8 w Elektrowni Dolna Odra do wymagań konkluzji BATInżynier Kontraktu
Infrastruktura torowa Gmina Miasto Świnoujście Budowa infrastruktury związanej z modernizacją węzła przesiadkowego kolejowo-promowo-autobusowego w ŚwinoujściuInżynier Projektu
Obiekty kubaturowe i inne Gmina Miasto Świnoujście Budowa Zakładu Opieki Długoterminowej przy ul. Bydgoskiej w ŚwinoujściuInżynier Projektu
Obiekty kubaturowe i inne Teatr Polski w Szczecinie Rozbudowa Teatru Polskiego w SzczecinieInżynier Kontraktu
Obiekty kubaturowe i inne Spółka Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie Budowa gazociągu DN700 Goleniów-Płotynadzór inwestorski i przyrodniczy
Infrastruktura drogowo-mostowa Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Szczecin Budowa drogi S3 na odcinku Miękowo-koniec obw.Brzozowa wraz z rozbudową odc. Miękowo-Rzęśnica - Dostosowanie drogi krajowej nr 3 do parametrów drogi ekspresowej na odc. Miękowo (koniec obwodnicy Miękowa) - węzeł Rzęśnica (z węzłem)Inżynier Konsultant
Infrastruktura hydrotechniczna OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie Terminal przeładunkowo-składowy w porcie północnym w GdańskuInżynier Kontrakt
Infrastruktura torowa PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Poprawa stanu technicznego infrastruktury obsługi podróżnych (w tym dostosowanie do wymagań TSI PRM), Etap I: Szczecin GłównyInżynier Projektu
Infrastruktura drogowo-mostowa Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Szczecin Rozbudowa drogi S3/S6 odc. w. Kijewo/ z węzłem/ - w. Rzęśnica/ bez węzła/ -Rozbudowa węzła KijewoInżynier Kontraktu
Infrastruktura hydrotechniczna Urząd Morski w Gdyni Modernizacja układu falochronów osłonowych w Porcie Północnym w GdańskuInżynier Kontrakt
Infrastruktura drogowo-mostowa Miasto Gorzów Wielkopolski Modernizacja wschodniego wylotu drogi DK nr 22 w Gorzowie Wlkp. na odcinku od Ronda Sybiraków do granic miasta.Inżynier Kontraktu
Infrastruktura torowa Miasto Gorzów Wielkopolski System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp. - przebudowa drogi wraz przebudową torowiska ul.Warszawska i Sikorskiego.Inżynier Kontrakt
Infrastruktura drogowo-mostowa Miasto Gorzów Wielkopolski Przebudowa ulicy KostrzyńskiejInżynier Kontraktu
Infrastruktura torowa Miejski Zakład Komunikacji w Zielonej Górze Zintegrowany system niskoemisyjnego transportu publicznego w Zielonej GórzeInżynier Kontrakt
Obiekty kubaturowe i inne Województwo Zachodniopomorskie Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w SzczecinieInżynier Kontraktu
Infrastruktura wodno-kanalizacyjna Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. Modernizacja Centralnej Oczyszczalni Ścieków w ToruniuInżynier Kontraktu
Infrastruktura drogowo-mostowa Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Projekt i budowa drogi S-6 na odcinku węzeł Kiełpino - początek obwodnicy Koszalina i SianowaInżynier Kontraktu
Infrastruktura wodno-kanalizacyjna Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. Likwidacja osiedlowej oczyszczalni ścieków wraz z budową tłoczni ścieków, kanału tłoczonego i wodociągu do OM CzerniewiceInżynier Kontraktu