EKO-INWEST S.A.

Inżynier Kontrakt

w-realizacji

Transshipment terminal in the northern Port of Gdańsk

Funkcja: 
Inżynier Kontrakt
w-realizacji

Terminal przeładunkowo-składowy w porcie północnym w Gdańsku

Funkcja: 
Inżynier Kontrakt
w-realizacji

Modernization of the shield breakwaters layout in the North Harbour in Gdańsk

Funkcja: 
Inżynier Kontrakt
w-realizacji

Modernizacja układu falochronów osłonowych w Porcie Północnym w Gdańsku

Funkcja: 
Inżynier Kontrakt
w-realizacji

Urban Transport System in Gorzów Wlkp.- reconstruction of the road with reconstruction of the tram track in Warszawska and Sikorskiego Streets

Funkcja: 
Inżynier Kontrakt
Kategoria: 
Rail infrastructure
w-realizacji

System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp. - przebudowa drogi wraz przebudową torowiska ul.Warszawska i Sikorskiego.

Funkcja: 
Inżynier Kontrakt
Kategoria: 
Infrastruktura torowa
w-realizacji

Integrated system of low carbon public transport in Zielona Góra

Funkcja: 
Inżynier Kontrakt
Kategoria: 
Rail infrastructure
w-realizacji

Zintegrowany system niskoemisyjnego transportu publicznego w Zielonej Górze

Funkcja: 
Inżynier Kontrakt
Kategoria: 
Infrastruktura torowa
w-realizacji

Construction of the Voivodship Emergency Service Station in Kazimierza Twardowskiego Street in Szczecin

Funkcja: 
Inżynier Kontrakt
Kategoria: 
Enclosed structures