EKO-INWEST S.A.

Kontakt

P.U.I. EKO-INWEST S.A.

ul. Jerzego Zimowskiego 20

71-281 Szczecin

Godziny pracy: 

poniedziałek - piątek: 7:00 - 15:00

Adres e-mail: 

biuro@eko-inwest.com.pl

Kontakt telefoniczny: 

Sekretariat:

Centrala:

Numery wewnętrzne: 

Sekretariat:

40

Dyrektor ds. Realizacji Inwestycji:

39

Dyrektor ds. Finansowych:

45

Księgowość:

44

Przygotowanie Inwestycji i Ofertowanie:

34

Przygotowanie Przetargów i Umów:

32

Władze Spółki: 

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Rada Nadzorcza:

Janusz Puchta

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Jednoosobowy Zarząd Firmy:

Zdzisław Malenta

Prezes Zarządu

Kierownictwo Firmy:

Sławomir Kopeć

Dyrektor ds. Finansowych / Prokurent

Honorata Witkowska

Dyrektor ds. Realizacji Inwestycji / Prokurent

Dane spółki: 

KRS:

0000051374

Kapitał zakładowy wpłacony w całości:

500 000 PLN

NIP:

852-000-18-14

REGON:

811001049

Numer konta:

96 1540 1085 2098 5313 4660 0001
Bank Ochrony Środowiska S.A.

Formularz Kontaktowy