EKO-INWEST S.A.

co-operation

Współpraca i partnerzy

Przy realizacji dużych inwestycji infrastrukturalnych współpracujemy z firmami zarówno polskimi jak i zagranicznymi w formie Konsorcjum Firm.

W zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w tym energii podziemnych wód geotermalnych współpracujemy od przeszło 17 lat z firmami duńskimi.

Dla zabezpieczenia nowoczesności, poprawy warunków środowiska naturalnego i efektywności inwestycji na poziomie europejskim, współpracujemy z ośrodkami naukowo - badawczymi z kraju i zagranicy.

W celu zabezpieczenia prawidłowego przebiegu realizacji inwestycji od strony prawnej korzystamy z uznanych Kancelarii Radców Prawnych.