EKO-INWEST S.A.

Inżynier Kontraktu

w-realizacji

Rewitalizacja powojskowych terenów w celu utworzenia Centrum Usług " Mulnik" - etap 1.1a

Funkcja: 
Inżynier Kontraktu
w-realizacji

Nadzór nad dok. projektową i na jej podstawie budowa, dostawa, montaż oraz uruchomienie zewnętrznej kotłowni kontenerowej dla jednego kotła o mocy 10 MW wraz z instalacjami technicznymi niezbędnymi do jego pracy i współpracy z istniejącą ciepłownią

Funkcja: 
Inżynier Kontraktu
w-realizacji

Poprawa infrastruktury w małych portach: Wolin

Funkcja: 
Inżynier Kontraktu
w-realizacji

Budowa opasek brzegowych w m. Pleśna (km 316,31 - 317,05) i na wysokości Ekoparku Wschodniego w Kołobrzegu (km 327,42 - 328,74)

Funkcja: 
Inżynier Kontraktu
w-realizacji

Modernizacja infrastruktury na potrzeby posadowienia nowego doku pływającego przy nabrzeżu Gdyńskim w Szczecinie

Funkcja: 
Inżynier Kontraktu
w-realizacji

Budowa budynku administracyjnego Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie

Funkcja: 
Inżynier Kontraktu
w-realizacji

Modernizacja przystani rybackiej w Karsiborze w celu poprawy bezpieczeństwa rybaków

Funkcja: 
Inżynier Kontraktu
w-realizacji

Przebudowa ul. 1 Maja wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego w Świnoujściu

Funkcja: 
Inżynier Kontraktu
default-img_0

Przebudowa ostróg T w Dziwnowie

Funkcja: 
Inżynier Kontraktu
w-realizacji

Dostosowanie bloków nr 5-8 w Elektrowni Dolna Odra do wymagań konkluzji BAT

Funkcja: 
Inżynier Kontraktu
Kategoria: 
Energetyka
w-realizacji

Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie

Funkcja: 
Inżynier Kontraktu
default-img_0

Wymiana dwóch zbiorników zasilających typ I, odgazowywacza termicznego typ II, rur niskich parametrów na rury stalowe oraz rur od zbiorników do zaworu Dn80 przed licznikiem ciepła wraz z izolacją

Funkcja: 
Inżynier Kontraktu
default-img_0

Nadzór inwestorski na zadaniach inwestycyjnych Gminy Miasta Świnoujście w latach 2017-2021 dotyczacych realizacji inwestycji kubaturowych - części nr 1 i 4

Funkcja: 
Inżynier Kontraktu
default-img_0

Realizacja robót budowlanych obejmujących usunięcie zniszczonych ostróg, budowę nowych ostróg oraz wykonanie opaski brzegowej w ramach zabezpieczenia brzegu morskiego pomiędzy Dziwnówkiem, a Dziwnowem oraz Rewalem, a Trzęsaczem

Funkcja: 
Inżynier Kontraktu
ul._markiewicza

Przebudowa ul. Markiewicza w Świnoujściu

Funkcja: 
Inżynier Kontraktu
wp_20151030_003

Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie drogi dojazdowej do Mostu Brdowskiego nad rzeką Odrą wraz z miejscami postojowymi i przebudową kolidującej infrastruktury

Funkcja: 
Inżynier Kontraktu
w-realizacji

Rozbudowa drogi S3/S6 odc. w. Kijewo/ z węzłem/ - w. Rzęśnica/ bez węzła/ -Rozbudowa węzła Kijewo

Funkcja: 
Inżynier Kontraktu
w-realizacji

Modernizacja wschodniego wylotu drogi DK nr 22 w Gorzowie Wlkp. na odcinku od Ronda Sybiraków do granic miasta.

Funkcja: 
Inżynier Kontraktu
w-realizacji

Przebudowa ulicy Kostrzyńskiej

Funkcja: 
Inżynier Kontraktu
default-img_0

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Myślibórz

Funkcja: 
Inżynier Kontraktu
w-realizacji

Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie

Funkcja: 
Inżynier Kontraktu
default-img_0

Modernizacja i rozbudowa Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych przy ul. Zabranieckiej 2 (dawniej ul. Gwarków 9) w Warszawie

Funkcja: 
Inżynier Kontraktu
arkonska_05_2020_www_004_0

Przebudowa ulic Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do al. Wojska Polskiego, etap III- Przebudowa ul. Arkońskiej ( od pętli tramwajowej "Las Arkoński" do al. Wojska Polskiego)"

Funkcja: 
Inżynier Kontraktu
w-realizacji

Likwidacja osiedlowej oczyszczalni ścieków wraz z budową tłoczni ścieków, kanału tłoczonego i wodociągu do OM Czerniewice

Funkcja: 
Inżynier Kontraktu
w-realizacji

Modernizacja Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Toruniu

Funkcja: 
Inżynier Kontraktu
default-img_0

Rozbudowa centrum handlowego Poznań City Center w Poznaniu

Funkcja: 
Inżynier Kontraktu
default-img_0

Modernizacja i przebudowa pomieszczeń w skrzydle wschodnim i zachodnim Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie

Funkcja: 
Inżynier Kontraktu
20170915_143651

Budowa wielkopowierzchniowego, wielobranżowego składu materiałowego. Skład Piła

Funkcja: 
Inżynier Kontraktu
w-realizacji

Projekt i budowa drogi S-6 na odcinku węzeł Kiełpino - początek obwodnicy Koszalina i Sianowa

Funkcja: 
Inżynier Kontraktu
default-img_0

Budowa obwodnicy miasta Wałcz w ciągu drogi krajowej nr 10

Funkcja: 
Inżynier Kontraktu
dsc_0329a

Budowa systemu odprowadzania wód opadowych z rejonu zachodniej części miasta Gorzowa Wlkp.

Funkcja: 
Inżynier Kontraktu
default-img_0

Przebudowa nabrzeża nr VII rzeki Motławy w Gdańsku oraz nabrzeża rzeki Motławy (część odcinka XII) na wyspie Ołowianka

Funkcja: 
Inżynier Kontraktu
default-img_0

Przebudowa i rozbudowa budynku Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego związana z jego modernizacją wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędnymi zmianami w zakresie infrastruktury uzbrojenia terenu

Funkcja: 
Inżynier Kontraktu
img_6393

Budowa terminalu kontenerowego w Ostowie Grabowskim w Porcie Szczecin - etap I faza I

Funkcja: 
Inżynier Kontraktu
default-img_0

III etap budowy terminalu kontenerowego GCT w Porcie Gdynia - budowa infrastruktury i zakup sprzętu

Funkcja: 
Inżynier Kontraktu
default-img_0

Budowa infrastruktury terminali portowych w Szczecinie i Świnoujściu - miejsca postojowe

Funkcja: 
Inżynier Kontraktu
default-img_0

Modernizacja infrastruktury zapewniającej dostęp do portów w Świnoujściu i Szczecinie - oznakowanie nawigacyjne

Funkcja: 
Inżynier Kontraktu
2015-10-29_10.57.42

Przebudowa z renowacją zabytkowego budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Szczecinie, Al. Wojska Polskiego 115

Funkcja: 
Inżynier Kontraktu
default-img_0

Przebudowa budynku dworca kolejowego Szczecin Główny wraz z infrastrukturą torowo-peronową

Funkcja: 
Inżynier Kontraktu
Kategoria: 
Infrastruktura torowa
default-img_0

Ochrona brzegów morskich Pobrzeża Koszalińskiego - zadanie VI-VII

Funkcja: 
Inżynier Kontraktu
wp_20160808_08_52_38_rich_li

Budowa hali specjalistycznej przy Zespole Szkół Sportowych przy ul. Małopolskiej w Szczecinie

Funkcja: 
Inżynier Kontraktu
dji_0267_0

Assembly of absorbing kinetic energy fenders with modernization of the quay

Funkcja: 
Inżynier Kontraktu
dji_0255

Budowa basenu rybackiego na Wyspie Solnej w Porcie Rybackim Kołobrzeg

Funkcja: 
Inżynier Kontraktu
wp_20151030_003

Construction works for construction of driveway to Brdowski Bridge above Odra river together with parking places and reconstruction of interferes infrastructure

Funkcja: 
Inżynier Kontraktu
default-img_0

Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Trzebiatów

Funkcja: 
Inżynier Kontraktu
default-img_0

Zabezpieczenie brzegów Morza Bałtyckiego będących w administracji Urzędu Morskiego w Gdyni

Funkcja: 
Inżynier Kontraktu
20150211_084826

Rozbudowa Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie

Funkcja: 
Inżynier Kontraktu
default-img_0

Zakup specjalistycznych jednostek pływających oraz specjalistycznego wyposażenia na potrzeby RZGW Szczecin, niezbędnych do prac przy utrzymaniu śródlądowych dróg wodnych

Funkcja: 
Inżynier Kontraktu
default-img_0

Budowa dwóch specjalistycznych statków (lodołamaczy) do prowadzenia czynnej osłony przeciwlodowej w ramach ochrony przeciwpowodziowej realizowanej na rzece Odrze przez Regionalny Zarząd Gospod

Funkcja: 
Inżynier Kontraktu
big_pa101671_201303190951131

Szczecin infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - etap 1 Infrastruktura

Funkcja: 
Inżynier Kontraktu
big_img_4434_201303220952041

Budowa nabrzeża w porcie zewnętrznym w Świnoujściu

Funkcja: 
Inżynier Kontraktu
big_27_201303190855421

Budowa instalacji odsiarczania spalin dla Bloków 5 i 6 w Elektrowni Dolna Odra

Funkcja: 
Inżynier Kontraktu
Kategoria: 
Energetyka
big_cats2_201303190935281

Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Parku Regionalnym w Gryfinie - Etap I i II

Funkcja: 
Inżynier Kontraktu
big_604402_201209171224481

Modernizacja i budowa sieci kanalizacyjnych Miasta Świnoujście

Funkcja: 
Inżynier Kontraktu
big_dro23_copy_201209171211331

Skomunikowanie terenów inwestycyjnych Miasta Włocławek

Funkcja: 
Inżynier Kontraktu
big_zad_3_2_copy_201209171209371

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w m. Koszalin - etap I

Funkcja: 
Inżynier Kontraktu
big_falo_201209171202571

Przebudowa falochronu wschodniego w Świnoujściu

Funkcja: 
Inżynier Kontraktu
big_d_copy_201209171157061

Budowa Cmentarza Komunalnego przy ul. Bronowickiej w Szczecinie - część I

Funkcja: 
Inżynier Kontraktu
big_dscf0006_copy_201209171150241

Wprowadzenie nowej formy turystycznego zagospodarowania Promenady Gwiazd w Międzyzdrojach

Funkcja: 
Inżynier Kontraktu
default-img_0

Rozbudowa Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Dzieci Niesłyszących we Wrocławiu

Funkcja: 
Inżynier Kontraktu
big_9_copy_201209171246221

Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty - rejon II Kołobrzeg

Funkcja: 
Inżynier Kontraktu
big_image008_201209171235291

Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty - rejon III Szczecinek

Funkcja: 
Inżynier Kontraktu
big_kociol_201209171120161

Budowa kotła wytwarzającego energię z biomasy w Elektrowni Szczecin

Funkcja: 
Inżynier Kontraktu
Kategoria: 
Energetyka
big_sany3204_201010312020171

Przebudowa i nadbudowa budynku Książnicy Pomorskiej w Szczecinie

Funkcja: 
Inżynier Kontraktu
big_m_p1040037_copy_20101031193905_201106011241151

Muzeum Techniki i Komunikacji w Szczecinie przy ul. Niemierzyńskiej

Funkcja: 
Inżynier Kontraktu
big_przepompownia_wody_copy_201106032155181

Kontrakt Nr 2000/PL/16/P/PE/016-22

Funkcja: 
Inżynier Kontraktu
big_srd_201001071226331

Budowa południowej obwodnicy m. Stargard Szczeciński w ciągu drogi krajowej nr 10 Szczecin - Bydgoszcz

Funkcja: 
Inżynier Kontraktu
default-img_0

Modernizacja i budowa umocnień brzegowych zachodniego wybrzeża

Funkcja: 
Inżynier Kontraktu
default-img_0

Modernizacja skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie

Funkcja: 
Inżynier Kontraktu
default-img_0

Modernizacja Portu Rybackiego w Dziwnowie

Funkcja: 
Inżynier Kontraktu
dscn2401

Budowa Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego w Bydgoszczy Etap I

Funkcja: 
Inżynier Kontraktu
Kategoria: 
Infrastruktura torowa
default-img_0

Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Wronki

Funkcja: 
Inżynier Kontraktu
dji_0202_0

Modernizacja portu rybackiego w Mrzeżynie współfinansowanego ze środków UE z PO RYBY

Funkcja: 
Inżynier Kontraktu
20160224

Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju

Funkcja: 
Inżynier Kontraktu
Kategoria: 
Infrastruktura torowa
dscn8521_0

Przebudowa kotła OP-230 Nr 1 na kocioł dostosowany do spalania biomasy wraz z budową instalacji rozładunku, magazynowania i podawania biomasy w Elektrociepłowni Siekierki w Warszawie

Funkcja: 
Inżynier Kontraktu
default-img_0

Rozbudowa infrastruktury portowej w południowej części portu w Świnoujściu

Funkcja: 
Inżynier Kontraktu
default-img_0

Budowa Pawilonu wystawowego służącego celom "Centrum Dialogu Przełomy"

Funkcja: 
Inżynier Kontraktu
img_0932_0

Rozbudowa infrastruktury portowej w północnej części Półwyspu Ewa w porcie w Szczecinie

Funkcja: 
Inżynier Kontraktu
default-img_0

Przebudowa falochronów i umocnień brzegowych zapewniających dostęp do portu w Dziwnowie

Funkcja: 
Inżynier Kontraktu
default-img_0

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo warmińsko-mazurskie

Funkcja: 
Inżynier Kontraktu
gorzow_-_gospodarka_wodno-sciekowa

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na Obszarze Związku Celowego Gmin MG-6

Funkcja: 
Inżynier Kontraktu
default-img_0

Modernizacja instalacji spalania (kotły nr 6 i 7) w Elektrowni Dolna Odra w celu obniżenia NOx

Funkcja: 
Inżynier Kontraktu
Kategoria: 
Energetyka
dsc03624

Budowa i Wyposażenie I Etapu POMERANIA TECHNOPARK, w Szczecinie przy ul. Niemierzyńskiej/Cyfrowej

Funkcja: 
Inżynier Kontraktu
dscn2078

Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego

Funkcja: 
Inżynier Kontraktu
Kategoria: 
Energetyka
szczecin_-_arkonka

Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie zadania pn. Przebudowa kąpieliska Arkonka dla potrzeb sportu i rekreacji (zaprojektuj i wybuduj)

Funkcja: 
Inżynier Kontraktu
szczecin_-_filharmonia

Budowa Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie

Funkcja: 
Inżynier Kontraktu
dsc05507

Przebudowa i rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy

Funkcja: 
Inżynier Kontraktu
dsc01888

Budowa Ogólnomiejskiej Hali widowiskowo-sportowej w Szczecinie przy ul. Szafera

Funkcja: 
Inżynier Kontraktu
big_a_200910301206421

Budowa pompowni ścieków Grabów i Dolny Brzeg wraz z rurociągami tłocznymi oraz budową sieci kanalizacyjnej i wodociągowej dla lewobrzeżnego i prawobrzeżnego Szczecina

Funkcja: 
Inżynier Kontraktu
big_images_200910301059021

Modernizacja Portu Rybackiego w Kołobrzegu

Funkcja: 
Inżynier Kontraktu
big_centrum_logistyczne_200910301053251

Budowa infrastruktury Zachodniopomorskiego Centrum Logistycznego w Porcie w Szczecinie

Funkcja: 
Inżynier Kontraktu