EKO-INWEST S.A.

Budowa wielkopowierzchniowego, wielobranżowego składu materiałowego. Skład Piła

Zamawiający: 
Wojskowy Zarząd Infrastruktury w Poznaniu