EKO-INWEST S.A.

Modernizacja portu rybackiego w Mrzeżynie współfinansowanego ze środków UE z PO RYBY

Zamawiający: 
Zarząd Portu Morskiego Mrzeżyno

W ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" zostały poprawione warunki bezpieczeństwa postoju oraz obsługi statków rybackich. Wybudowano nowe oraz zmodernizowano sieci elektryczne, oświetleniowe (wraz z wymianą całych lamp na energooszczędne oświetlenie LED-owe),  wodociągowe, gazowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

Zostały unowocześnione nabrzeża przeznaczone do wyładunku ryb i do postoju statków rybackich przy których zamontowano nowoczesne punkty poboru energii elektrycznej i wody, wymieniono nawierzchnie chodników i dróg wewnętrznych portu, zainstalowano system kamer przemysłowych (monitoringu), oraz zbudowano obiekty, w których znajdują się boksy przeznaczone dla rybaków, budynek pierwszej sprzedaży ryb i budynek biura portu.

W zachodniej części portu wykonany został basen remontowy wraz w nabrzeżami i zagospodarowaniem terenu wyposażony między innymi  w slip (pochylnię), wannę do mycia części podwodnych statków rybackich oraz dźwig (40 ton) oraz budynek warsztatowy – stocznia remontowa. Powstało nabrzeże postojowe z nawierzchnią pokładu pomostu technicznego z drewna egzotycznego oraz nabrzeże zachodnie wyposażone w pomosty pływające o dł. 45m.