EKO-INWEST S.A.

Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie zadania pn. Przebudowa kąpieliska Arkonka dla potrzeb sportu i rekreacji (zaprojektuj i wybuduj)

Zamawiający: 
Gmina Miasto Szczecin