EKO-INWEST S.A.

Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie drogi dojazdowej do Mostu Brdowskiego nad rzeką Odrą wraz z miejscami postojowymi i przebudową kolidującej infrastruktury

Zamawiający: 
Mars Most Brdowski Sp.z o.o.