EKO-INWEST S.A.

road Infrastruktura drogowo-mostowa

road
budowa i/lub modernizacja dróg, ulic oraz mostów

W ramach świadczonych usług związanych z prowadzeniem inwestycji oferujemy:

  • projektowanie w zakresie sieci i instalacji wodno-kanalizacyjne,
  • weryfikację dokumentacji technicznej,
  • przygotowanie specyfikacji przetargowej na roboty budowlane,
  • organizację przetargów,
  • opracowanie i kontrolę harmonogramów rzeczowo-finansowych (MS Project)
  • nadzór budowlany wszystkich branż,
  • sprawdzanie kosztorysów na roboty zamienne i uzupełniające,
  • udział w rozruchu technologicznym,
  • odbiór końcowy inwestycji i przekazanie obiektu do użytkowania,
  • końcowe rozliczenie inwestycji.
w-realizacji

Przebudowa dróg w Wolinie wraz z rozbudową i przebudową infrastruktury w zakresie odprowadzania wód deszczowych, wodno-kanalizacyjnej i oświetlenia ulicznego

Funkcja: 
Nadzór Inwestorski
w-realizacji

Remont i wymiana nawierzchni utwardzonych oraz utworzenie placu zabaw przy Specjalnym Ośrodku Szkoleniowo-Wychowawczym przy ul. Piastowskiej 55 w Świnoujściu

Funkcja: 
Nadzór Inwestorski
w-realizacji

Budowa drogi S3 Troszyn - Świnoujście, Odcinek. 2 Dargobądz (z węzłem) - Troszyn

w-realizacji

Przebudowa ul. 1 Maja wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego w Świnoujściu

Funkcja: 
Inżynier Kontraktu
ul._markiewicza

Przebudowa ul. Markiewicza w Świnoujściu

Funkcja: 
Inżynier Kontraktu
w-realizacji

Budowa drogi S3 na odcinku Miękowo-koniec obw.Brzozowa wraz z rozbudową odc. Miękowo-Rzęśnica - Dostosowanie drogi krajowej nr 3 do parametrów drogi ekspresowej na odc. Miękowo (koniec obwodnicy Miękowa) - węzeł Rzęśnica (z węzłem)

wp_20151030_003

Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie drogi dojazdowej do Mostu Brdowskiego nad rzeką Odrą wraz z miejscami postojowymi i przebudową kolidującej infrastruktury

Funkcja: 
Inżynier Kontraktu
w-realizacji

Rozbudowa drogi S3/S6 odc. w. Kijewo/ z węzłem/ - w. Rzęśnica/ bez węzła/ -Rozbudowa węzła Kijewo

Funkcja: 
Inżynier Kontraktu
w-realizacji

Modernizacja wschodniego wylotu drogi DK nr 22 w Gorzowie Wlkp. na odcinku od Ronda Sybiraków do granic miasta.

Funkcja: 
Inżynier Kontraktu
w-realizacji

Przebudowa ulicy Kostrzyńskiej

Funkcja: 
Inżynier Kontraktu
arkonska_05_2020_www_004_0

Przebudowa ulic Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do al. Wojska Polskiego, etap III- Przebudowa ul. Arkońskiej ( od pętli tramwajowej "Las Arkoński" do al. Wojska Polskiego)"

Funkcja: 
Inżynier Kontraktu
default-img_0

Nadzór inwestorski na zadaniach inwestycyjnych drogowych realizowanych w roku 2016

Funkcja: 
Nadzór Inwestorski
default-img_0

Przebudowa ulicy Warszawskiej w Gorzowie Wlkp. - II etap

Funkcja: 
Nadzór Inwestorski
default-img_0

Przebudowa ul. Walczaka na odcinku od ul. Piłsudskiego wraz z rondem w ul. Jagiełły i włączeniem w ul. Warszawską"

Funkcja: 
Nadzór Inwestorski
wp_20161207_13_50_56_pro_wh

Budowa parkingu Park & Ride przy przystanku SST "Lotnisko"

Funkcja: 
Nadzór Inwestorski
default-img_0

Remont drogi krajowej nr 22 na odc. Wałcz - Ostrowiec

Funkcja: 
Nadzór Inwestorski
dji_0022

Budowa obejścia m. Dobra w ciągu drogi wojewódzkiej nr 144

3

Przebudowa ulicy Szybowcowej

Funkcja: 
Nadzór Inwestorski
w-realizacji

Projekt i budowa drogi S-6 na odcinku węzeł Kiełpino - początek obwodnicy Koszalina i Sianowa

Funkcja: 
Inżynier Kontraktu
default-img_0

Budowa obwodnicy miasta Wałcz w ciągu drogi krajowej nr 10

Funkcja: 
Inżynier Kontraktu
20160510_084655

Przebudowa ulicy Kołłątaja i Wilków Morskich w Świnoujściu

Funkcja: 
Nadzór Inwestorski
p1120308_0

Likwidacja wąskich gardeł poprzez poprawę stanu technicznego obiektów inżynieryjnych-Modernizacja mostu w km 208,211 linii nr 351 Poznań-Szczecin Gł.

Funkcja: 
Nadzór Inwestorski
default-img_0

Budowa infrastruktury terminali portowych w Szczecinie i Świnoujściu - miejsca postojowe

Funkcja: 
Inżynier Kontraktu
pa290007

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 163 na odcinku Czaplinek - Wałcz etap II Machliny - Glinki

default-img_0

Nadzór inwestorski na zadaniach inwestycyjnych drogowych realizowanych w latach 2014 -2015

Funkcja: 
Nadzór Inwestorski
wp_20151030_003

Construction works for construction of driveway to Brdowski Bridge above Odra river together with parking places and reconstruction of interferes infrastructure

Funkcja: 
Inżynier Kontraktu
_budowa_mostu_nad_stara_swina_laczacego_wyspy_wolin_i_karsibor_wraz_z_rozbiorka_mostu_piastowskiego_w_swinoujsciu_

Budowa mostu nad Starą Świną łączącego wyspy Wolin i Karsibór wraz z rozbiórką Mostu Poniatowskiego w Świnoujściu

big_dscf1593_201303191022031

Przebudowa ulicy Sosnowej

Funkcja: 
Nadzór Inwestorski
big_dscn5047_201303190959011

Budowa obejścia m. Szczecinek w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 172

big_p8240001_201303190913171

Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 109 na odcinku Mrzeżyno - Trzebiatów

big_mg_8472_201303190925401

Budowa obejścia m. Trzebiatów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 102

big_img_1266_copy_201209171218521

Budowa obwodnicy m. Nowogard w ciągu drogi krajowej S6

big_dro23_copy_201209171211331

Skomunikowanie terenów inwestycyjnych Miasta Włocławek

Funkcja: 
Inżynier Kontraktu
big_dscf0006_copy_201209171150241

Wprowadzenie nowej formy turystycznego zagospodarowania Promenady Gwiazd w Międzyzdrojach

Funkcja: 
Inżynier Kontraktu
big_janikowo_copy_201209171131211

Budowa obwodnicy miasta Janikowa

Funkcja: 
Nadzór Inwestorski
big_chelmno_copy_201209171126141

Budowa południowej obwodnicy miasta Chełmna

Funkcja: 
Nadzór Inwestorski
big_chodniki_201103212015251

Przebudowa chodników i jezdni w drogach gminnych i powiatowych w Świnoujściu

Funkcja: 
Nadzór Inwestorski
big_gdynska_201103212013181

Przebudowa ulicy Gdyńskiej w Świnoujściu

Funkcja: 
Nadzór Inwestorski
big_polczyn_201103212007161

Budowa obejścia m. Połczyn Zdrój w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 173

big_wiadukt_201103212004321

Przebudowa wiaduktu w m. Białogard w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 163

big_wl_iv_parking_201103211959341

Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ulicy Wybrzeże Władysława IV w Świnoujściu

Funkcja: 
Nadzór Inwestorski
big_wl_iv_201103211955091

Przebudowa ulicy Wybrzeże Wł. IV i Daszyńskiego na odcinku od ul. Marynarzy do ul. Steyera w Świnoujściu

Funkcja: 
Nadzór Inwestorski
big_untitled-1_copy_201007070738311

Budowa drogi ekspresowej S3 Szczecin - Gorzów: odcinek nr 1 od węzła Klucz do węzła Pyrzyce

big_obraz_007_copy_201002120952361

Przebudowa chodników i jezdni w drogach gminnych w Świnoujściu

Funkcja: 
Nadzór Inwestorski
big_srd_201001071226331

Budowa południowej obwodnicy m. Stargard Szczeciński w ciągu drogi krajowej nr 10 Szczecin - Bydgoszcz

Funkcja: 
Inżynier Kontraktu
p1010040_0

Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 114 na odcinku Trzebież - Police - etap II

big_inwest1134136265_copy_200910301101231

Budowa obwodnicy m. Kobylanka, Morzyczyn, Zieleniewo w ciągu drogi Nr 10 Szczecin-Bydgoszcz

Funkcja: 
Nadzór Inwestorski