EKO-INWEST S.A.

Skomunikowanie terenów inwestycyjnych Miasta Włocławek

Realizacja projektu pozwoliła na połączenie dwóch dróg krajowych - nr 1 i 62, zapewniając sprawny dojazd do autostrady A1 (węzeł Pikutkowo) oraz wyjazd z miasta, zarówno w kierunku Koła i Strzelna, jak i w kierunku Torunia, z ominięciem przechodzącego przez centrum miasta odcinka drogi krajowej nr 1. Zakres inwestycji obejmował przebudowę ulicy Kapitulnej i przedłużenie jej do ronda Falbanka, przebudowę odcinka ul. Wiejskiej do ul. Szosa Brzeska oraz połączenie ul. Kapitulnej z ulicą Wieniecką, wraz z budową obiektu inżynierskiego przez rzekę Zgłowiączkę.