EKO-INWEST S.A.

Budowa parkingu Park & Ride przy przystanku SST "Lotnisko"

Zamawiający: 
Gmina Miasto Szczecin