EKO-INWEST S.A.

Wprowadzenie nowej formy turystycznego zagospodarowania Promenady Gwiazd w Międzyzdrojach

Zakres inwestycji obejmował przebudowę drogi - ulicy Bohaterów Warszawy i ulicy Promenada Gwiazd na odcinku od ulicy Zdrojowej do granicy działki nr 299 obr. 20 (korty tenisowe przy ulicy Promenady Gwiazd) w tym budowę drogi , kanalizacji deszczowej i ściekowej , sieci wodociągowej wraz z przyłączami, oświetleniem ulicy, małą architekturą wraz z włączeniem kanalizacji sanitarnych poprzez ulice Morską i Zdrojową w ulicę Krótką oraz remont ulicy Zdrojowej i Morskiej.