EKO-INWEST S.A.

Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 114 na odcinku Trzebież - Police - etap II

Zamawiający: 
Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie