EKO-INWEST S.A.

Budowa obejścia m. Dobra w ciągu drogi wojewódzkiej nr 144

Zamawiający: 
Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich