EKO-INWEST S.A.

Budowa obejścia m. Trzebiatów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 102

Przedmiotem inwestycji była budowa obiejścia miasta Trzebiatów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 102 na odcinku od ul. Parkowej do ul. Kołobrzeskiej wraz z łącznikami do obwodnicy o łącznej długości ponad 2 km. Dodatkowo wybudowano most nad rzeką Regą, przebudowano przepust i wykonano infrastrukturę towarzyszącą.