EKO-INWEST S.A.

Budowa obwodnicy m. Nowogard w ciągu drogi krajowej S6

Inwestycja polegała na budowie obwodnicy miejscowości Nowogard w ciągu drogi S-6. Łączna długość odcinka to 9,41 km. W ramach projektu zostały wykonane 3 węzły drogowe oraz 8 wiaduktów.