EKO-INWEST S.A.

Przebudowa ul. Walczaka na odcinku od ul. Piłsudskiego wraz z rondem w ul. Jagiełły i włączeniem w ul. Warszawską"

Zamawiający: 
Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego