EKO-INWEST S.A.

Budowa drogi ekspresowej S3 Szczecin - Gorzów: odcinek nr 1 od węzła Klucz do węzła Pyrzyce

Droga ekspresowa S3 na odcinku o długości 28,2 km od węzła "Klucz" do węzła "Pyrzyce". Wybudowana droga ma przekrój dwujezdniowy (2x2 pasy ruchu), 2 dwupoziomowe węzły "Klucz" oraz "Pyrzyce", dwupoziomowe skrzyżowania, drogi zbiorcze, obiekty inżynierskie w ciągu i nad drogą ekspresową (30szt.), przepusty, kanalizację deszczową, 4 MOP-y oraz obwód utrzymania "Pyrzyce".