EKO-INWEST S.A.

Przebudowa ulicy Sosnowej

Przedmiot inwestycji obejmował:

  • przebudowę ulicy Sosnowej na odcinku od ul. Barlickiego do ulicy Modrzejewskiej o dł. 610 m,
  • budowę infrastruktury towarzyszącej - chodniki, ścieżka rowerowa, kanały odwodnieniowe, studnie odwadniające, bariery, trawniki, oznakowanie pionowe i poziome