EKO-INWEST S.A.

Przebudowa ulicy Gdyńskiej w Świnoujściu

Przebudowa ulicy Gdyńskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Szkolną w kierunku ul Grunwaldzkiej do końca działki pasa drogowego w Świnoujściu, polegała na wykonaniu jezdni o nawierzchni bitumicznej, budowie kanalizacji deszczowej, zieleni, wykonaniu oznakowania poziomego i pionowego, budowie chodników oraz oświetlenia ulicznego.