EKO-INWEST S.A.

Budowa obejścia m. Szczecinek w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 172

Zakres robót obejmował budowę obejścia miasta Szczecinek na długości ok. 3 km w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 172 o długości ponad 3 km. Dodatkowo wybudowano infrastrukturę towarzyszącą.