EKO-INWEST S.A.

Remont drogi krajowej nr 22 na odc. Wałcz - Ostrowiec

Zamawiający: 
Genearalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad